November 19, 2017

Kolašinska oblast

Na karti su označena bošnjačka sela koja su etnički očišćena u Kolašinskom genocidu (1835.-1878.) Kolašinska oblast je nekada pripadala Sandžaku (administrativna jedinica Novopazarski Sandžak). Geografija: Ako […]
November 19, 2017

Nikšićka oblast

Nikšić je grad u Crnoj Gori. Nekada je pripadao Hercegovačkom Sandžaku. Geografija: Nikšić je drugi grad po veličini u Crnoj Gori. Površina opštine je 2065km², što […]
November 19, 2017

Kučka oblast

  Geografija: Kuči obuhvataju oblast sjeverozapadno od Podgorice,  sa sljedećim selima: Sjeverni Kuči (plavo na mapi): Ubli, Medun, Orahovo, Kržanja, Kosor, Vrbica, Stravče, Fundina, Zagreda i […]
January 7, 2018

Goražde kod Berana

 Goražde je naselje u opštini Berane u Crnoj Gori. Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim […]
January 12, 2018

Lijeva Rijeka kod Podgorice

 Lijeva Rijeka je naselje u općini Podgorica Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima područija, česmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima […]
April 7, 2018

Tuzi

Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru. Historija: […]
April 8, 2018

Bjelopavlićka oblast

Zvanična podjela plemena 1861-1878 Geografija: Bjelopavlići se nalaze na stranama i u dolini Zete. Na zapadu se graniče sa Pješivcima, na istoku sa Rovcima i Piperima, na […]
April 12, 2018

Cetinje

Ostaci utvrde Besca kraj Virpazara, u kojoj su muslimani pružili žestok otpor Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, […]
April 12, 2018

Komani

Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru. Historija: […]
July 8, 2018

Bajica kod Cetinja

Bajice su naselje u općini Cetinje u Crnoj Gori. Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim […]