E-Z5018* – Rod Gega

(u gornjem lijevom uglu, klikom na ikonu pored naslova, može se izabrati više opcija za pretraživanje mape – CTRL+scroll za zumiranje)

Z5018* – Rod Gega je jako rijedak rod na Balkanu. Do sada su otkrivena svega 3 uzorka, 2 u Sandžaku i jedan na Kosovu. Korjeni joj potiču sa sjevera Albanije.

E-Z5018 je živio prije 4000 godina na Balkanu. Identicirani su brojni potomci od 4 sina. Z5018* bi mogli biti potomci petog sina.

Vrlo je vjerovatno da su pripadnici E-Z5018* sačinjavali predilirsku (pelazigijsku?), ilirsku i romansku strukturu stanovništva Balkana, u prošlosti. Moguće je da je Z5018* bilo jedinstveno pleme u prošlosti, koje se kasnije podijelilo i pomiješalo sa više grana.

Do sada je identificirano samo kod dva stara plemena: Hoti, grana Gegaj i Morine.

Među Bošnjacima je do sada ovaj gen identificiran jedino kod Gegića iz sela Dolova kod Tutina u Sandžaku – porijeklom iz Hota.

REKLAME
Test
Test

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *