E – hamitska / afrička

Haplogrupa E je jedna od široko rasprostranjenih haplogrupa danas u svijetu. Nastala u Africi, ali sa svojim podgrupama koje su rano ušle u Evropu usko je povezana i sa genetskom historijom Evrope.