I-S17250 – dinarski južni

Genetika

Ova grana se pretežno nalazi u istočnoj Evropi. Maksimalne frekvencije se primjećuju kod  Bošnjaka, Slovencaca, Hrvata,  Srba, Crnogorca i Makedonca, kao i u Bugarskoj, Rumuniji, Moldaviji, Zapadnoj Ukrajini i Belorusiji. Također je uobičajen u manjoj mjeri u Albaniji, Grčkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Poljskoj i jugozapadnoj Rusiji. I2-L621  je poznat i kao I2a-Din (za Dinarski). Ova grana je apsolutno najgušće naseljena na teritoriji Bosne.

Stara DNK i Migracije

Kada su Indoevropljani zauzeli Evropu, I2a1 haplogrupa je “zbrisana” sa svoje teritorije. Izuzetak je grana iz centralne Evrope koja je asimilirana.

Kompjuterskom simulacijom koju je uradio institut Phylogeographer, na osnovu današnje rasprostranjenosti potomaka, ukazuje da je ova grana u to vrijeme boravila u centralnoj Evropi, i da je indoevropskom invazijom iz staroevropske zajednice preživjela u okviru Corder Ware kulture, koja se kasnije transofrmisala u keltsku kulturu. Slične projekcije imaju i drugi instituti.

800 godina prije nove ere, Staroevropljani su živjeli u Keltskoj kulturi, na teritoriji razdvajanja između germanskog i balto-slavenskog jezika.

Stari Kelti su bili poznati po spaljivanju mrtvih, korištenju bronze i štovanju suna kao božanstva.

Teritorija između Ukrajine, Slovačke i Poljske postaje novi dom, odakle se kasnije dijele tri grane.

I-S17250 grana razdvojia u tri podgrane:

  • I-Y5596 – koja je migrirala prema zapadu i jugozapadu i istoku najviše na prostor današnje Mađarske, Slovačke, Rumunije i Moldavije i sa druge strane u Rusiju
  • I-Y4882 – je migrirala dijelo za zapad (Mađarska i Slovačka) i dijelom u Rusiju
  • I-PH908 – je migrirala najgušće na zapad Balkana sa epicentrom u Bosni

Statistika 

Potomaka I-S17250 danas najviše ima u Rusiji, koji su migrirali sa prostora Ukraine, zatim u samoj Ukrajini. Procentualno apsolutno je najgušće ova grana naseljena u Bosni, što ukazuje da je ona baza naseljavanja na zapadni Balkan. S obzirom da je Bosna jako puno stradala u ratovima i da je ogroman broj Bošnjaka raseljen, vjerovatno bi imala najviše pripadnika ove grane na Balkanu, ispred Srbije i Rumunije,

I-S17250 kroz historiju

Stara era

V

Teritoriju I2a Din u današnjoj Ukrajini su zauzeli Sarmatinci u drugoj polovini posljednjeg milenijuma stare ere.

III-II

Prva poznata država koja je zauzela prostor gdje je živio I-S17250 jeste Sarmatia, dijelom i Dačija.

Bastarni (starogrčki: Βαστάρναι) bili su drevni narod miješanog keltsko-germanskog porijekla koji je između 200. p. n. e. i 300. n. e. nastanjivao područje istočnih Karpata i rijeke Dnjepar. Ogranak Bastarna, koga antički pisci nazivaju Peucini, nastanio se sjeverno od ušća Dunava.

Historičari vjeruju kako su oko 179. p. n. e. Bastarni govorili nekim od keltskih jezika, ali da su se postepeno germanizovali oko 1. vijeka n. e. da bi ih oko 200. počeli asimilovati Sarmati. Teorija o Bastranima je jedna od teorija o porijeklu ove genetske grane.

I

Peucini su krajem 1. vijeka p. n. e. došli u sukob sa Rimskim carstvom, odnosno bez uspjeha pokušali zaustaviti rimski prodor u Meziju, južno od Dunava. U 1. vijeku su odnosi sa Rimljanima, pak, bili prijateljski. Oko 180. su vršili pljačkaške pohode na granice Carstva, a sredinom 3. vijeka se Peucini spominju kao dio velike konfederacije Gota.

Nova era

II-III

Na prostor Ukraine se naseljavaju Goti i Skandinavije i Germanije, i preuzimaju teritoriju od Sarmata gdje formiraju Kijevsku kulturu.

IV

380. vlast od Gota uglavnom preuzimaju Huni, koji iz Azije prodiru na u Evropu i Balkan.

382. dolazi do zaključenja mira nakon dugogodišnjeg rata između Gota i Rimljana. kojim se potvrđuje pravo Gota da u miru žive na području Balkana.

V

Prema rimskim izvorima, rimsko utvrđenje Singidunum (danas: Beograd) su osvojili Huni 454. godine i do kraja vijeka je njime vladala Sarmatinska vojska.

VI

Početkom 6. vijeka, Singidunum preuzimaju Goti. Jedan dio I-S17250 Gota se romanizira na Balkanu.

VII-XI

Slaveni, u invaziji sa Avarima i Bugarima, osvajaju po prvi put prapostojbinu I-S17250 odakle idu na ekspanziju na Balkan.

U 7. vijeku Singidunum zauzimaju Avari. Krajem vijeka su zabilježeni prvi doseljeni Slaveni u toj okolini.

Pop Dukljanin je u svom ljetopisu napisao da su na Balkanu pored doseljenih Slavena postojali Goti, koji su istovremeno bili srodni i Slavenima i Ugarima.

  • Visok procenat I-S17250 među današnjim potomcima Huna i Avara, Ugarima-Mađarima se može objasniti sa hunskim migracijama i asimilacijom.
  •  Visok procenat I-S17250 među potomcima Dačana i današnjim Rumunima i Vlasima (romanskim stanovništvom na Balkanu) se može objasniti sa gotskim migracijama i asimilacijom – kasnijom romanizacijom.

Zbog nedostatka arheološkoh istraživanja ostataka Gota, Huna i Slavena na Balkanu, ne može se sa sigurnošću reći koje su podgrane I2a došle na Balkan prije Slavena. Identificirani potomci I-S17250 u Italiji i Španiji koje su kasnije osvojili Goti sa Balkana, potvrđuje tezu da da je I-S17250 dolazila na Balkan u više talasa.

Najvećim dijelom je I-S17250 migrirala na Balkan kroz slavenska doseljavanja, ali manji dio I-S17250 je već postojao na Balkanu, kroz romanizirane Sarmate, Gote i druge narode koji su ranije doselili na Balkan iz pravca Ukrajine.

Romanizirane pripadnike I-S17250 grane danas možemo tražiti u tragovima nosioca romanskih jezika na Balkanu, kao što su Rumuni, Aromuni, Megali, Vlasi i Cincari.

I-S17250 i Bošnjaci

I-S17250 je najzastupljenija grana među Bošnjacima.

Izvori:

  1. Eupedia, 
  2. Mygration,
  3. Hrvatska enciklopedija (LZMK),
  4. blog.vayda.pl,
  5. Wikipedia, Goti i Rimljani,
 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

REKLAME
Test
Test
Translate »