J2b1-M205 Neolit-Levant

Uvod Haplogrupa J2b1-M205 je haplogrupa istočnomediteranskog porijekla. Najvisočije frekvencije ove haplogrupe su observirane na području Levanta, među grčkim Kipranima, Armencima i na cijelom južnoslavenskom govornom području, … Nastavi čitati J2b1-M205 Neolit-Levant