Porijeklo porodice Pašagić iz Bihaća

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Predanja:

Porodično predanje:

Pašagići su starogradska elitna porodica u Bihaću.

Poznati:

?  – osnivač plemena  Pašagić

Genetska rodbina:

Najbliži genetski rođaci su Kačari iz Sandžaka.

Pašagići su testirani na SNP panel na Yseq institut  i rezultat je: G-L830*

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Dom

Stariji dom

Neka oblast u Krajini

Najstariji dom

Kučka oblast ili Bratonožići – današnja Crna Gora

Zaključak:

Ovaj DNK test nam kazuje da su Pašagiči na teritoriju rajine doseljeni sa teritorije današnje Crne Gore u 16. vijeku, kroz regrutovanje romanskog katunskog stanovništva u martologe i derbendžije – radi čuvanje Osmanske granice od Austrougarskih nadiranja.

Za više informacija, potrebno je uraditi Full test. Ovim testom se može odrediti preciznije vrijeme doseljavanja sa Bliskog istoka na Balkan.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »