R-YP237 Sjeveroistočna Evropa

Ova grana je dominantnija na na sjeveroistoku Evrope, odakle se proširila u centralnu Aziju. Pronađeni su uzorci i u Španiji.