R-YP3987

Uvod Ovaj rod je karakterističan za podrinjsko-mačvanski kraj u Bosni i Srbiji. Pripadnici ovog roda su uglavnom slavili Avramijevdan, međutim testirani Bošnjacia nisu bliski Rodu Avramijevštaka … Nastavi čitati R-YP3987