V13 – starokeltsko/ilirska

Potrebna dorada sa novim informacijama Ova posebna podgrupa haplogrupe E je tipična za Balkan i Evropu. Van Evrope je ima u veoma malim procentima. Najprisutnija je … Continue reading V13 – starokeltsko/ilirska