I2a1>L621 Istočni Staroevpljani

Zastupljenost ove haplogrupe među bosanskohercegovačkim Bošnjacima seže do 43,53% (Marjanović et al. 2005). Ova haplogrupa posjeduje i visoke frekvencije širom zapadnog i centralnog Balkana, najprije na … Nastavi čitati I2a1>L621 Istočni Staroevpljani