January 9, 2020

Porijeklo porodice Behlić iz Čarakova kod Prijedora

DALEKO PORIJEKLO Testirani pripadaju I – haplogrupi, grani I2 koja reprezentuje najstarije Evropljane i predstavlja jedinu haplogrupu koja je strogo vezana za Evropu. ——— I (prije […]
Translate »