February 23, 2019

Porijeklo porodice Vrućak iz Vrutaca kod Sokolca

DALEKO PORIJEKLO Testirani pripadaju I – haplogrupi, grani I1 koja reprezentuje najstarije Evropljane i predstavlja jedinu haplogrupu koja je strogo vezana za Evropu. ——— I (prije […]
Translate »