November 4, 2017

Kliment na sjeveru Albanije

Kliment je danas administrativna jedinica Skadarskog okruga u Albaniji. Kliment je samo jedna od oblasti Malesije, starog regiona gdje su gravitirala preostala ilirska plemena. Selce, Vukel […]
June 1, 2018

Hoti (region)

Geografija: Region Hoti leži na albansko-crnogorskoj granici – sa glavnim selima Trabjona u Crnoj Gori i Rapshë-Starje u Albaniji, pa sve do Skadarskog jezera. Ako imate informacija […]
December 23, 2018

Šaljanska oblast

Geografija: Pleme Šalje se nalazi u severnoj Albaniji, u dolini reke Šalje, severno od reke Drim i južno od sela Teti, u planinskom regionu Dukađini, u […]
January 3, 2019

Tirana (grad)

Tirana je glavni i najveći grad Albanije . Osnovan je 1614. godine , a glavni grad zemlje postao je 1920. godine . Prema popisu stanovništva iz […]