21 Marta, 2021

D1a-P99 Sinotibetanci | Tatari

Uvod Grana D1a-P99 je jedan od ogranaka od ancestralne haplogrupe D koja je formirana na području jugoistočne Azije (Shi et al. 2008) ili centralne Azije (Hammer […]
14 Marta, 2021

I1-M253 Paleo-Evropljani | Nordijci

Uvod Haplogrupa I1-M253 je jedna od dva osnovnih ogranaka od haplogrupe I. Najveća frekvencija ove haplogrupe je observirana u Skandinaviji, Islandu i na širem prostoru sjeverozapadne […]
21 Februara, 2021

R1a-Z283 Indoevropljani | Balto-Slaveni

Uvod Haplogrupa R1a-Z283 se nalazi u okviru haplogrupe R1a koja je među bosanskohercegovačkim Bošnjacima prisutna sa ukupno 17.2% (Kovačević et al. 2014), što je čini drugom […]
10 Februara, 2021

R1b-Z2103 Indoevropljani | Paleo-Balkanci

Haplogrupa R1b-Z2103 se nalazi u okviru haplogrupe R1b koja je među bosanskohercegovačkim Bošnjacima prisutna sa 3.2% (Kovačević et al. 2014). Njen ogranak R1b-Z2103 je među Bošnjacima […]
10 Avgusta, 2020

I-FT20796: Istočni Balkan | Sklavini, Anti

Genetika: Porijeklo Preci roda I-FT20796 se mogu dovesti u vezu sa germanskim Bastarnima, grane I-Z17855, koji su sa geografskog područja obuhvaćenim željeznodobnom jastorfskom kulturom u centralnoj […]
26 Jula, 2020

I-Z17855 Istočna Evropa | Germani (Bastarni) > Proto-Slaveni

UvodI-Z17855 je grana najvjerovatnije daljeg germansko-bastarnskog porijekla čiji su se nosioci vjerovatno u prvim stoljećima p. n. e. utopili u proto-Slavene. Na Balkansko poluostrvo se širila […]
15 Jula, 2020

E-BY165837 – Rod Kuča

Kuči su čija se prapostojbina danas nalazi kučanskoj oblasti, sa središtem u Medunu u blizini Podgorice. Potomaka plemena danas ima među Bošnjacima i Srbima u većem […]
4 Jula, 2020

E-Z16661 Centralna Evropa | Proto-Kelti, Proto-Iliri

E-Z16661 je haplogrupa karakteristična u malim procentima za relativno cijelu Evropu. Jedna grana je karakteristična za zapadni Balkan. Drugo ime za Z16661 je E1b1b1a1b1a10a1a3~ a su […]
29 Juna, 2020

I-Y4460 Istočna Evropa | Germani (Bastarni) > Proto-Slaveni

I-Y4460 je grana najvjerovatnije daljeg germansko-bastarnskog porijekla čiji su nosioci vjerovatno u prvim stoljećima p. n. e. se utopili u proto-Slavene. Na Balkansko poluostrvo se širila […]
1 Maja, 2020

I-S17250 Istočna Evropa | Germani (Bastarni) > Proto-Slaveni

I-S17250 je grana najvjerovatnije daljeg germansko-bastarnskog porijekla čiji su nosioci vjerovatno u prvim stoljećima p. n. e. se utopili u proto-Slavene. Ovu granu danas u većini […]
18 Aprila, 2020

I2a1>L621 Istočni Staroevpljani

Zastupljenost ove haplogrupe među bosanskohercegovačkim Bošnjacima seže do 43,53% (Marjanović et al. 2005). Ova haplogrupa posjeduje i visoke frekvencije širom zapadnog i centralnog Balkana, najprije na […]
8 Aprila, 2020

J-Z38299* – Rod Hota

Genetika: J-Z38299* – Rod Hota su ilirko-apeninskog porijekla, a dalji korjeni su im indoevropski, starokavkaski. Ovo su modalni markeri za pripadnike Roda J-Z38299: modal DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 […]
7 Aprila, 2020

J-Z38300 > apeninsko-ilirski

Haplogrupa J2b2-Z38300 je, prema proračunu YFull projekta, formirana prije oko 3800 godina, dok se TMRCA (najbliži drevni zajednički predak) svih pripadnika ove haplogrupe procjenuje da je […]
26 Marta, 2020

J-CTS8786>Y182188 – Rod Škrijelja

Genetika: J-CTS8786>Y182188 – Rod Škrijelja su ilirkog porijekla, a dalji korjeni su im indoevropski, starokavkaski. Ovo su modalni markeri za pripadnike Roda CTS8786>Y182188: modal DYS393 DYS390 […]
19 Marta, 2020

J-Y86181 – ilirski

Uvod Haplogrupa J2b2-Y86181 je, prema proračunu YFull-projekta, formirana prije između 5000 i 2400 godina, dok se TMRCA (najbliži drevni zajednički predak) svih pripadnika ove haplogrupe procjenuje […]
18 Marta, 2020

J2b2>M241 starokavkaski | Indoevropljani

Uvod Haplogrupa J2b2-M241 je prema proračunu na Yfull-u formirana prije između 14 400 i 11 300 godina dok se njen TMRCA, odnosno najstariji zajednički predak, procjenjuje […]
26 Februara, 2020

E-BY105970 – Rod Klimenti

Genetika: Rod E- BY105970  je porijeklom od E-Z16988 protokoletsko, vjerovatno ilirsko porijeklo. Ovo su modalni markeri za pripadnike Roda Klimenti: ID DYS393 DYS390 DYS19 DYS391 DYS385 […]
10 Februara, 2020

E-Z16988 Centralna Evropa | Proto-Kelti, Proto-Iliri

Uvod E-Z16988 je haplogrupa karakteristična u malim procentima za relativno cijelu Evropu. Veći diverzitet se nalazi u Centralnoj Evropi i na Balkanu. Drugo ime za Z16988 […]
4 Februara, 2020

E1b>V13 – staroafrički | Neolit-Evropljani

Autor: Usame Zukorlić Uvod Haplogroup E-V13 je jedina linija koja doseže najviše frekvencije izvan Afrike. U stvari predstavlja oko 85% evropskih E-M78 hromosoma sa kliničkim obrascem […]
Translate »