R1a – indoevropska/istočna

Haplogrupa R1a proistekla je iz haplogrupe R.b. Karakteristična je za evroazijski prostor, od Evrope preko Bliskog Istoka i Srednje Azije, do Indijskog potkontinenta i Sibira. Danas se, kao i u prošlosti, može povezati sa Indoevropskim narodima, prije svega sa govornicima indoevropskih jezika.

Haplogrupa R1a je nastala pijre nekih 25000 godina (Underhill 2014), najvjerovatnije negdje na prostoru Srednje Azije ili južnog Sibira. Ovome u prilog ide i pronalazak skeletnih ostataka paleolitskog dječaka (Mal’ta boy, MA-1) na nalazištu Mal’ta blizu Bajkalskog jezera, za kojeg je testiranjem utvrđeno da je pripadao haplogrupi R*.

Smatra se da se prvobitno širenje i razdvajanje R1a populacije dogodilo negdje na prostoru Irana i istočne Anadolije, gdje je uočena najveća varijansa i veliki broj rano izdvojenih i rijetkih podgrana.

Za granu R1a1a1-M417, kojoj pripada ogromna većina svih nosilaca R1a, se smatra da je formirana prije oko 8500 godina na prostoru Irana, ali da je značajnije širenje doživjela tek kasnije na području crnomorskih stepa. Ova grana je, (uz granu R1b-M269), odigrala ključnu ulogu u nastanku i širenju (Proto) Indoevropljana.

Haplogrupa R1a se sasvim sigurno može povezati sa Proto-Balto-Slovenima, kao i kasnijim srednjovekovnim slovenskim i baltičkim plemenima. Također se može povezati i sa Proto-Indo-Irancima, kao i svim kasnijim narodima poteklim od njih: Skitima, Sarmatima, Međanima, Persijancima, Parćanima, Indo-Arijcima, a na osnovu indoevropskih imena njihovih vladara i sa Mitanima. Jedan dio germanskih plemena u Skandinaviji je po svoj prilici također imao značajno prisustvo R1a, i to njene nordijske grane Z284.

Haplogrupa R1a se može u određenom stepenu vezati i za turske narode počevši od ranog srednjeg vijeka, i iako je i danas dominantna ili značajno zastupljena kod najvećeg dijela turskih naroda, najvjerovatnije je da većina nosilaca haplogrupe R1a potiče od turkizovanih Iranaca, Skita i Sarmata. U tom smislu određene podgrane R1a se mogu vezati za pojedine grupe turskih naroda:

R1a HAPLOGRUPA KROZ HISTORIJU:

Predak R haplogrupe – K je pronađen na teritoriji današnje centralne Rusije, dok je dalji predak IJK pronađen isključivo u Evropi.

U periodu do prije 8000 godina p.n.e. su se prve grane R1a doselile na istok Evrope.

U periodu do prije 3000 godina, R1a haplogrupa je u potpunosti zadominirala istokom Evrope.

Danas je R1a haplogrupa u Evropi dominanstna u većini slavenskih zemalja.

STATISTIKA:

Najtipičniji predstavnici ove haplogrupe su Kirgizi za indo-iransku granu i Rusi i Poljaci za indo-evropsku granu.

Indoevropski-slavenski jezik je usko povezan sa R1a haplogrupom, kao i plava boja kose.

Kirzigi u tradicionalnoj nošnji

Rusi u tradicionalnoj nošnji

PODGRUPE:

 R1a-L664

Ova grana je u manjem procentu zastupljena u sjeverozapadnoj Evropi, duž obale Severnog Mora, u Velikoj Britaniji i Skandinaviji.

R1a-Z284

Grana Z284 je tipična nordijska grana, zastupljena je skoro isključivo u skandinavskim zemljama, najviše na zapadu Norveške (preko 25%), i kao rezultat vikinških seoba u Velikoj Britaniji. Skoro cjelokupna R1a u Skandinaviji pripada ovoj grani.  Za jedan uzorak iz Švedske iz perioda ove kulture je utvrđeno da pripada upravo ovoj grani.

R1a-M458

Ovo je jedna od dvije grane R1a koje su karakteristične za slovenske narode. Zastupljena je među svim slovenskim narodima, a najveću učestalost pokazuje među Zapadnim Slovenima: PoljacimaČesima i Slovacima.

R1a-Z280

Z280 je druga grana koja je karakteristična za slovenske, ali i za baltičke narode. Najzastupljenija je na prostoru koji obuhvata istočnu Poljsku, Belorusiju, sjevernu Ukrajinu i zapadne i sjeverne dijelove Rusije u graničnim oblastima prema Ukrajini, Belorusiji, i baltičkim zemljama, gdje u određenim oblastima dostiže učestalost i preko 30%. 

R1a-Z93

Grana Z93 najveću učestalost dostiže u zemljama srednje i južne Azije: Avganistanu, Pakistanu, Kirgistanu, Tadžikistanu, Indiji i Iranu; upravo u onim područjima gdje su se u više talasa naseljavala Indo-Iranska plemena. Smatra se da je ova grana nastala u istočnoevropskim stepama između Crnog mora i Kaspijskog jezera, i da su se njeni nosioci kasnije odatle kretali ka srednjoj i južnoj Aziji.

-podgrana Z93>Z2123>Y934 za altajske Turke – Kipčake i Kimeke, danas je prisutna u narodima koji su potekli od njih: BaškirimaTatarimaKaračajima i Balkarima

-podgrana Z93>S23592>YP1456 za jenisejske Kirgize, od kojih potiču današnji Kirgizi

-podgrana Z93>Z2122 za HazareBugare i njima srodna manja plemena, OnogureUtigure i Kutrigure. Posebno se za Hazare može vezati podgrana Z2122>Y2619, kojoj danas skoro isključivo pripadaju Aškenazi iz Istočne i Srednje Evrope. Najstariji zajednički predak pripadnika ove grane je živio prije otprilike 1450 godina, oko 550. godine, što bi se poklopilo sa pretpostavljenim širenjem ove grane za vrijeme Hazarskog kaganata (650 – 1048).

Huni su također u određenom procentu mogli biti nosioci haplogrupe R1a, uzevši u obzir da je ona pronađena u skeletnim ostacima pripadnika naroda Hsiung-Nu, za koje se smatra da su bili preci Huna.

POZNATE LIČNOSTI:

Sultan Mehmed Fatih – Prema testu koji je uradio jedan od direktnih potomaka osmanskih sultana, osmanska dinastija pripada R1a-Z93 haplogrupi – indo-iranska grana, kojoj pripadaju mnoga turska plemena.

Nikola Tesla – Američki naučnik Nikola Tesla, sudeći po rezultatu testiranih Tesla iz Hrvatske je R1a.

MIŠLJENJE KREACIONISTA

Nema više razilaženja među naučnicima da svi ljudi potiču od jednog praoca – A haplogrupe i svi su se složili da se on zove Adam. Također nema razilaženja da većina populacije također potiče od CR haplogrupe – drugog praoca ljudi, u kojem su neki teoretičari kreacije prepoznali Nuha, a.s./Noa, koji je prema svetim spisima imao tri sina: Ham, Šam i Jafet.

CR haplogrupa se dijeli na C – Jafetiti – najviše žute rase u Aziji, DE – Hamiti – najviše crne rase u Africi i F – Semiti – bijela rasa, 90% ostatka svijeta. Miješanjem rasa je nastalo puno drugih naroda različitih izgleda i boja kože. Postoje i drugačija kreacionistička tumačenja, međutim nauka najviše daje potporu ovom tumačenju. Postoje i raziliženja među religijama. Jevreji i hrišćani vjeruju da su na Nuhovoj, a.s/Noinoj lađi preživjeli samo njegovi potomci. Muslimani vjeruju da je bilo još preživjelih. DNK je utvrdio da danas postoje u Africi potomci A i B haplogrupe, što ide u prilog muslimanskoj teoriji.

Po ovoj teoriji R haplogrupa bi bila semitskog F porijekla.

Do sada nisu pronađeni DNK ostaci grupa starijih od C, E i F, što odgovara teorije o postpotopnoj generaciji koja potiče od tri pomenuta sina.

BOŠNJACI I R1a HAPLOGRUPA

Ova haplogrupa je zastupljena među Bošnjacima u iznosu do 15% a uzorci se mogu naći u BAZI.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Maksimalna veličina datoteke: 2 MB.
Možete učitati: fotografiju, audio, video, dokument.
Veze na YouTube, Facebook, Twitter u tekst komentara automatski će biti ugrađeni.

 
REKLAME
Test
Test
Translate »