24 Aprila, 2020

Porijeklo porodice Ibrahimagić iz Gusinja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e) Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.) R-Y23373+ Srednji vijek (nakon 650. n.e.) Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e) Genetska rodbina: Sve nove […]
22 Aprila, 2020

Porijeklo porodice Radončić iz Gusinja

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e) Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.) Uskoro Srednji vijek (nakon 650. n.e.) Uskoro Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e) Genetska rodbina: uskoro […]
18 Decembra, 2017

Porijeklo porodice Nikočević iz Zagrađa kod Gusinja

DALEKO PORIJEKLO Testirani pripada E haplogrupi –grani koja je od davnina došla iz Afrike u Evropu. ——– E1b1b (grana od E; stara 34 000 godina?) E1b1b […]
Translate »