January 2, 2019

Porijeklo porodice Kurbegović iz Grnice kod Gornjeg Vakufa

DALEKO PORIJEKLO Testirani pripadaju I – haplogrupi, grani I2 koja reprezentuje najstarije Evropljane i predstavlja jedinu haplogrupu koja je strogo vezana za Evropu. ——— I (prije […]