June 23, 2018

E-BY5022*

(u gornjem lijevom uglu, klikom na ikonu pored naslova, može se izabrati više opcija za pretraživanje mape – CTRL+scroll za zumiranje) Genetika: Grana E-BY5022 ima udaljene […]
June 22, 2018

Porijeklo porodice Chitakov iz Kočana

DALEKO PORIJEKLO Testirani pripada E haplogrupi –grani koja je od davnina došla iz Afrike u Evropu. ——– E1b1b (grana od E; stara 34 000 godina?) E1b1b […]
June 22, 2018

Kočan kod Satovče

Kočan (Kočen)je naseljeno mesto u opštini Satovča istorijsko-geografskom regionu Čeč, u južnom delu Bugarske, 10 km grčke granice. Kočan 2007. ima 3.076 stanovnika, od kojih su […]
June 9, 2018

G-L830* – bliskoistočno-romanski?

 (u gornjem lijevom uglu, klikom na ikonu pored naslova, može se izabrati više opcija za pretraživanje mape – CTRL+scroll za zumiranje) Migracija: Prema kompjuterskom proračunu […]
June 8, 2018

Brvine kod Prijepolja

Brvine je naselje u Sandžaku u općini Prijepolje. Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim […]
June 8, 2018

Porijeklo porodice Podbićanin iz Brvina kod Prijepolja

DALEKO PORIJEKLO Testirani pripada E haplogrupi –grani koja je od davnina došla iz Afrike u Evropu. ——– E1b1b (grana od E; stara 34 000 godina?) E1b1b […]
June 7, 2018

Porijeklo porodice Bošnjaković iz Sarajeva

DALEKO PORIJEKLO Testirani pripada E haplogrupi –grani koja je od davnina došla iz Afrike u Evropu. ——– E1b1b (grana od E; stara 34 000 godina?) E1b1b […]
June 7, 2018

E-Z5018* Komani

Genetika: Svi E-Z5018* Komani su jako rijedak gen i nemamo puno informacija. (u gornjem lijevom uglu, klikom na ikonu pored naslova, može se izabrati više opcija […]
June 1, 2018

Porijeklo porodice Zećović iz Novog Pazara

DALEKO PORIJEKLO Testirani pripada E haplogrupi –grani koja je od davnina došla iz Afrike u Evropu. ——– E1b1b (grana od E; stara 34 000 godina?) E1b1b […]
June 1, 2018

Porijeklo prezimena Dolovac iz Novog Pazara

DALEKO PORIJEKLO Testirani pripada E haplogrupi –grani koja je od davnina došla iz Afrike u Evropu. ——– E1b1b (grana od E; stara 34 000 godina?) E1b1b […]
June 1, 2018

Hoti (region)

Geografija: Region Hoti leži na albansko-crnogorskoj granici – sa glavnim selima Trabjona u Crnoj Gori i Rapshë-Starje u Albaniji, pa sve do Skadarskog jezera. Ako imate informacija […]
June 1, 2018

Dolovo kod Tutina

  Dolovo je naselje u Sandžaku u općini Tutin. Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim […]
June 1, 2018

E-Z5018* – Rod Gega

 (u gornjem lijevom uglu, klikom na ikonu pored naslova, može se izabrati više opcija za pretraživanje mape – CTRL+scroll za zumiranje) Z5018* – Rod Gega […]
Translate »