Porijeklo porodice Lelo iz Sokoca

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

https://bosnjackidnk.com/poruci-full-dnk-test/

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Dom porodice Lelo je Sokolac.


Literatura:


Poznati:

(pošaljite nam poznate pripadnike ovog prezimena)


Dom

Sokolac

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

Testirati porodicu Lelo na full testu.

Reference:

1 Comment

  1. Dr. sci. Suvad Lelo kaže:

    Porijeklo porodice Lelo sa Pediša kod naselja Sokolac (opština Sokolac) je Smederevo (Filipović, M. S. Glasinac – antropogeografsko-etnološka rasprava. IPNRS “Naućna knjiga”, Beograd, 1950; str. 210.-211.; ponovljeno u: Kosorić, V. Naselja i porijeklo stanovništva. Rogatica, Sarajevo, 1966, str. 19.).

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »