January 13, 2018

Lika (oblast)

Geografija: Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru. Historija: […]
March 19, 2019

Lovreć (općina)

Lovreć je općina u Hrvatskoj. Geografija: Lovreć je smješten na zapadu Imotske krajine.Ima submediteransku klimu a ne mediteransku kao istočni dio krajine jer su ovdje zime […]
Translate »