Berberište kod Leposavića

Berberište je naselje u opštini Leposavić na Kosovu i Metohiji.

Geografija:

Površina katastarske opštine Berberište gde je atar naselja iznosi 760 ha. Pripada mesnoj zajednici Lešak. Ovo naselje je pripojeno području Kosova i Metohije tek 1955. godine, do tada bilo u sastavu Deževskog sreza, tj području centralne Srbije. Nalazi se na istočnim padinama Rogozne, 16 km zapadno od Leposavića, između Vučje Lokve (prirodna granica Berberištanska reka), Opava i Odojevića (sva u Gradu Novi Pazar), Kaljina (zaselak Rvatske) i Potkomlja. Po položaju spada u brdsko-planinska sela. Srednja nadmorska visina sela je 918 metara. Po položaju kuća i njihovoj međusobnoj udaljenosti selo spada u razbijeni tip naselja. Selo je seoskim putem niz Berberištansku reku povezano sa asfaltnim putem Leposavić– Crnac.

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

Historija:

Naziv sela potiče od imena biljke žutika (vrsta žbunaste biljke sa malim žutim cvetovima), koja se upotrebljava za bojenje tkanina, vune. Priroda ovog kraja Rogozne oduvek je upućivala stanovništvo na stočarstvo i zemljoradnju koje su bile i ostale glavne privredne grane sela.

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

  • popis stanovništva 1948: 128
  • popis stanovništva 1953: 142
  • popis stanovništva 1961: 149
  • popis stanovništva 1971: 91
  • popis stanovništva 1981: 100
  • popis stanovništva 1991: 84

U naselju 2004. godine živi 81 stanovnik od toga 61 Bošnjakai 20 Srba i broji 18 domaćinstava. Današnji rodovi su: Osmanovići, Muminovići, Zenovići, Hasanovići, Trifunovići, Milunovići, Sekulići.

Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Kultura i prevreda

U selu postoji i osnovna četvororazredna škola, koja danas ne radi jer nema đaka.

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja:  BAZA

 

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »