Dragaš (opština)

Opština Dragaš se nalazi na krajnjem jugu Kosova, a nastala je od nekadašnjih opština Gora i Opolje, opština Dragaš obuhvata 35 naseljenih mjesta.

Geografija:

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Historija:

Gora je oduvjek imala neku vrstu autonomnosti. Upravni oblici su bili ili općina, srez, ili nahija… Do 1945. godine Gora je imala svoj srez. Goranima se ukida 1945. godine bilo kakva samouprava, nasilno se Gorancima menjaju prezimena i formira se opština Dragaš, u kojoj su Albanci bili većina. Krajem osamdesetih godina dvadesetog veka zakonom SR Srbije podeljena na dve gotovo etnički čiste opštine: Opštinu Gora sa sedištem u Dragašu, sa apsolutnom etničkom većinom Goranaca, i opštinu Opolje u kojoj su većina bili Albanci. Kako opština Opolje nije funkcionisala ona je ugašena već 3. novembra 1992. godine, tako što je pripojena opštini Prizren, tako su Goranci zahvaljujući lojalnosti Republici Srbiji i dalje živeli u čisto goranskoj opštini.

Dolaskom UNMIK-a područje opštine Opolje je ponovo pripojeno opštini Gora i stvorena je ponovo opština Dragaš u kojoj Albanci čine većinu, što za veliki deo goranskog stanovništva predstavlja pretnju minorizacijom i marginalizacijom.

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

Prema rezultatima popisa stanovništva 2011. godine u opštini Dragaš živjelo je 33.997 stanovnika, od toga 20.287 Albanaca (59.67%), Goranaca 8.957 (26.35%) i 4.100 Bošnjaka (12.06%).

Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Kultura i prevreda

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja: BAZA

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »