E-PH2180 – Rod Dukađinaca

(u gornjem lijevom uglu, klikom na ikonu pored naslova, može se izabrati više opcija za pretraživanje mape – CTRL+scroll za zumiranje)

 

E-PH2180 je tpično karakteristčno albanska grana. Korjeni joj potiču sa sjevera Albanije, odakle se raširila po Dukađinu (Metohiji), pa sve do Preševa i Sandžaka.

Zajednički predak svima koji pripadaju ovom rodu je živio najvjerovatnije prije 1600 godina na zapadnom Balkanu.

Vrlo je vjerovatno da su pripadnici E-PH2180 sačinjavali predilirsku (pelazigijsku?), ilirsku i romansku strukturu stanovništva Balkana, u prošlosti. Moguće je da je PH2180 bilo jedinstveno pleme u prošlosti, koje se kasnije podijelilo i pomiješalo sa više grana.

Potomci PH2180 su činili sastavni dio velikih plemena Tači i Gaši. Pronađena je i među drugim albanskim plemenima.

Praotadžbina Mavrića

Među Bošnjacima je do sada identificirana grana plemena Mavrići i Delimeđci.  Mavrići (alb. Mavriqi), koji su prema predanju živjeli na područiju Šalja planinskom  regionu (Dukađinsko gorije) kao “anasi” starosjedioci, prije nego su područije zauzele Šalje.

Ruski istraživač J. V. Ivanov 1956–58 je radio istraživanje gdje je utvrdio da su nakon sukoba sa Šaljama negdje između 15. i 17. vijeka, Mavrići su se povukli u Nikaj Mertut, odakle su se preselili u Morine. Iz Morina su kasnije preselili po Kosovu, kod Peći, Istoka i Podujeva. Grana iz Radavca kod Peći se preselila u Batrage kod Tutina, koja se vremenom pod uticajem vjere, jezika i okruženja prihvatila bošnjački nacionalni identitet.

Delimeđci su prema predanju porijeklom od Škrijelja sa Rugove. Vrlo je vjerovatno da su pribraćeni Škrijeljima na Rugovi.

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »