Gusinje (naselje)

Gusinje je gradsko naselje u općini Gusinje u Sandžaku.

Geografija:

Gusinje se nalazi u neposrednoj blizini granice sa Albanijom, na ušću Vruje u reku Grnčar. Nalazi se u jugozapadnom dijelu Plavsko-Gusinjskog basena na oko 900 metara nadmorske visine, ispod strmih padina Prokletija sa juga i Visitora sa sjevera. Nema bitan saobraćajno geografski položaj tako da je područje izrazite migracije stanovništva. Okruženo je visokim planinama i ima oštru klimu.

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Historija:

Stari vijek

Srednji vijek

O Gusinju se malo zna iz ranijih vijekova. Po mišljenju Račkoga Dukljaninova župa Guisenio biće da je Gusinje i njegov kraj. U 14 vijeku je u Plavskoj župi postojalo selo Gusino, bez sumnje današnje Gusinje.

Osmansko carstvo

Gusinje su vrlo rano nastanile Klimente iz obližnjeg Klimenta.  Od tada su Gusinje naselili plavski muslimani i dr., i ono je postalo sjedište vlasti onog kraja. Ami Boue (Ami Boué, 1794-1881) je 1836. računao da Gusinje ima 300 domova, a Jurišić u polovini 19 vijeka nalazi, da je Gusinje imalo 400 domova.

U osmasnsko doba Gusinje je vodilo trgovinu sa Skadrom, Peći i Mitrovicom.

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

U naselju Gusinje živi 1189 punoljetnih stanovnika, a prosječna starost stanovništva iznosi 35,6 godina (34,3 kod muškaraca i 36,8 kod žena). U naselju ima 483 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,53.

Ovo naselje je uglavnom naseljeno Bošnjacima (prema popisu iz 2003. godine), a u posljednja tri popisa, primjećen je pad u broju stanovnika.

Demografija[1]
Godina Stanovnika
1948. 2.402
1953. 2.555
1961. 2.756
1971. 2.695
1981. 2.625
1991. 2.472 2.076
2003. 3.015 1.704
2011. 1.673

 

Etnički sastav prema popisu iz 2003.[2]
Bošnjaci
1.485 87,13 %
Albanci
173 10,15 %
Srbi
37 2,17 %
ostalo i nepoznato
3 0,15%

Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Kultura i prevreda

Čuveno je Gusinje po oktobarskom vašaru. Kroz Gusinje i Plav je vodio stari put od Kotora i Skadra za Peć.

Od kulturno historijskih spomenika u Gusinju značajniji su Vezirova džamija, crkva Svetog Đorđa i crkva Svetog Antona u Dolji kod Gusinja.

Vezirova džamija je najstariji sačuvana džamija u Gusinju, sagradio ju je skadarski vezir Kara Mahmud Basatlija 1765. godine

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja:  BAZA

 

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »