I-A1328* – Rod Šekularaca Ćetkovića

(u gornjem lijevom uglu, klikom na ikonu pored naslova, može se izabrati više opcija za pretraživanje mape – CTRL+scroll za zumiranje)

Porijeklo I-A1328* roda

Prema proraučinu insituta Mygrations, preci od I-A1328 su živjeli u keltskoj Unjetičkoj kulturi koja je postojala u periodu od 2300 do 1800 godina prije nove ere i prostoriala na širem područiju Centralne Evrope. Jezik je bio keltski.

Slavenska asimilacija I-A1328* roda

Ekspanzijom Slavena (R1a) na prostor Zakarpatija, dolazi do asimilacija I2a dinarika u koji spada i I2a > Y4882 > A1328 grana, najkasnije u 6. vijeku.

Svi pripadnici A1328 roda potiču od pretka koji je živio okvirno oko 6. vijeka u istočnoj Evropi.

Potrebno je da više pripadnika I-A1328* urade Full test, da bi mapa i podaci bili prezniji.

Migracija I-A1328* roda na Balkan

Potomci su se najranije u 7 vijeku razgranali ka Rusiji, Slovačkoj i Balkanu, u avarsko-slavesnkim migracijama.

Na Balkanu postoje četiri izdiferencirane grane A1328* roda i oni su na Balkanu konvertirali na hrišćanstvo i svaki rod je prihvatio različitu slavu od starosjedioca na Balkanu, koje vuku korjene od religija balkanskih starosjedioca.

  1. Rod Šekularaca Đurđevštaka
  2. Rod Ličina Aranđelovštaka
  3. Rod Hercegovaca Jovanštaka
  4. Rod Krajišnika Pantelijevštaka

Rod I- A1328* Šekularaca 

Što se tiče roda I- A1328* Šekularaca Đurđevštaka svi su vezani za pretka Ćetka za kojeg postoji predanje da su oni porijeklom iz Drobnjaka. Za sada nema genetske potvrde za to predanje. Postoji četiri porodice sa predanjem da vode porijeklo od Ćetkovića, što je genetskim testiranjem potvrđeno.

Proto Andrija Popović u Hronici Šekulara (Beograd, 2018) zapisao je:”Ćetkoviće selo se naziva po Ćetku. Ćetko je bio rodom iz Drobnjaka i tako se prozivao Vajmeš. Njegova majka bila udovica i došla u Šekular te na konak kod Daše, kao sirota da traži parče hljeba i da ide k Peći. Daša bio udovac i uzme ovu Ćetkovu majku i Ćetka podnjivi.” Proto Andrija je bio 30. godina paroh Šekulara

Također, postoji teza da pripadnici ovog roda vuku porijeklo iz Prilepa u Makedoniji, koja još uvijek nije dokazana.

Rod I-A1328* Šekularaca Ćetkovića i Bošnjaci

Među Bošnjacima i to u Sandžaku je za sada identificirano isključivo potomaka roda koji se genetski veže za Šekularce Ćetkoviće, na teritoriji Bijelog Polja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

 
REKLAME
Test
Test
Translate »