I-Y4460* – Rod Pomaka Kočana

Nošnja Kočana s početka 20. vijeka

Genetika:

(u gornjem lijevom uglu, klikom na ikonu pored naslova, može se izabrati više opcija za pretraživanje mape – CTRL+scroll za zumiranje)

Kočani Pomaci

Ime i geografija

Kočan (Kočen)je naseljeno mesto u opštini Satovča istorijsko-geografskom regionu Čeč, u južnom delu Bugarske, 10 km grčke granice. Kočan 2007. ima 3.076 stanovnika, od kojih su gotovo svi muslimani Pomaci.

Historija

Rani Srednji vijek

Prije srednjeg vijeka, područje sela je bilo naseljeno još u 8. veku p. n. e., tračkim plemenima Besi (Bessi) i Satri (Satrae). Antičko ime sela je verovatno Akrovoni. Selo kasnije dolazi pod rimsku vlast, o čemu svedoče rimski grobovi kao i ostaci nekadašnjeg rimskog naselja sjeverno od današnjeg sela.
Moderno selo je nastalo između 7. i 8. veka naše ere kada su se lokalna tračka sela ujedinila u dolinu Kochanske rijeke. Arheološka istraživanja u regionu pokazuju da lokalno stanovništvo nije bilo romanizovano i da je njihova trakijska kultura i jezik i dalje postojali sve do VI-VII vijeka.
Kočan je u 12. vijeku dio Drugog Bugarskog carstva.

14. vijek

Tokom 14. veka Kochan je pristupio Otomanskom carstvu.

15. vijek

Istraživanja su potvrdila da su Kočani u 15. vijeku ispovijedali bogumilsku verziju hrišćanstva.

Osmanski registar uzgajivača sokola iz 1482. godine uključuje 21 muslimanske uzgajivače sokola iz Kohana. Dodatni dokumenti iz 1444, 1464, 1478 pokazuju stalni porast muslimanskog stanovništva.

16. vijek

Ista je situacija i sa 1519, 1530 i 1569. Prva džamija sagrađena je 1545. godine.

17-18. vijek

?

19.-20. vijek

Od 1873. godine, Kochan (Kotchen) je imao malu populaciju od 280 pomaka i 100 kuća. Prema Stefanu Verkoviću krajem 19. veka, selo je imalo 312 muških stanovnika i 100 kuća. U svojoj statistici, Vasil Kanchov spominje da je 1900. godine Kochan (Kochen) selo Pomak sa ukupno 773 stanovnika (bugarskim muslimanima).

1912., kada je Bugarska zauzela Kočan, nastupila je nasilna kristijanizacija Pomaka. Kada su Pomaci otkazali poslušnost i formirali paravojne formacije. Gradonačelnik i imam iz sela okupili su ljude i objasnili im da je, prema Kuranu, dopušteno preći u drugu religiju kada im prijeti smrt, pod uslovom da bude istinski musliman u srcu. Kada je vojska stigla, uništila je džamiju i sagradila crkvu. Na kraju je crkva otpuštena, a džamija i islam su se vratili do kraja 1913. godine sa početkom Drugog balkanskog rata i osnivanjem Privremene vlade Zapadne Trakije.

Nasilno pokrštavanje muslimana Pomaka

Nasuprot stanovnicima susjednih sela, stanovnici Kočana su odlučili da deklarativno pređu u hrišćanstvo kada su dobili ultimatum od strane bugarske vojske i tako su izbegli genocid koji se dogodio u mnogim okolnim selima.

Uoči 27. septembra 1913. napali su bugarski pogranični punkt pored sela Čavdar. Konačno, imenovani sveštenik u selu je proteran i islam je obnovljen.

Posle Balkanskih ratova, Kočan je 1912. pripao Bugarskoj.

Nasilno mijenjanje imena

Tokom 1964. komunistički režim je pokušao da promijeni muslimanska imena pomaka u Kočanu sa slavenskim, ali pokušaj nije uspio, a samo oni koji su bili lojalni režimu promijenili su imena. Dana 23. aprila 1972. godine u gradu Sarnitsa, jedan bugarski policajac je ubijen od strane petorice izvornih pomaka zbog konfiskovane vozačke dozvole. Jedan od pustolova se odmah predao, dok su ostali pokušali da pobjegnu u Grčku, ali su uhapšeni u Kočanu gdje su dobili privremeno sklonište. Bio je dobar trenutak za režim da napravi još jedan pokušaj za prinudnu promjenu, jer su stanovnici sela bili šokirani incidentom, a vlasti su ih optužile za saučesništvo u ubistvu. Tako je promjena imena bila relativno glatka.

Izvori: Wikipedia


Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »