Kačanik (grad)

Kačanik je grad i središte istooimene opčine na jugoistoku Kosova.

Geografija:

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Historija

Traagovi naselja na područiju Kačanika datiraju iz 2. vijeka n. e., a otkriveni su početkom 1980-ih prilikom zidanja lokalnog super marketa. Sam grad je osnovao Hodža Sinan-paša, a u 16. vijeku je pod Otomanskom imperijom bio središte lokalne admnistracije.

Zbog strateške važnosti Otomanska imperija je 1879. godine kroz Kačanik sagradila željezničku prugu koja je spajala Skoplje sa Kosovom. Za vrijeme prvog svjetskog rata na područiju kačanika vodile su se žestoke bitke, prilikom pokušaja srpske vojske da se spoji sa saevezničkim snagama u južnoj Makedoniji.

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

Prema popisu iz 2011. u Kačaniku totalnu većinu čine Albanci (99.8%) i svega nekolicina (0.01%) Bošnjaka.

Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Kultura i prevreda

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja: BAZA

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

Translate »