Kliment na sjeveru Albanije

Kliment je danas administrativna jedinica Skadarskog okruga u Albaniji. Kliment je samo jedna od oblasti Malesije, starog regiona gdje su gravitirala preostala ilirska plemena.

Selce, Vukel i Nič su kulturno središte Klimenta. Kliment se graniči sa općinom Gusinje u Sandžaku.

Historija:

O historiji plemena Klimente koje je gravitiralo u ovoj oblasti, čitajte ovdje.

E-BY105970 – Rod Klimenti

Toponimi:

Naziv “Selce” je slavenskog porijekla od riječi “selo”.

Ako imate informacija o imenima česmi, brda, dolina, livadama, šuma, potoka itd. pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

Apsolutna većina stanovništva Klimenta su katolici, albanske nacionalnosti.

Kliment je stara domovina velikog broja muslimana Bošnjaka i Albanaca, koji su zbog svoje vjere migrirali u bezbjednije krajeve Balkana.

Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Kultura i prevreda

U svakom selu na Klimentu postoji katolička crkva.

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao porijeklom iz ovih oblasti:  BAZA

Izvori: Wikipedia, Bošnjački DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »