Kragujevac

Geografija:

Grad Kragujevac se nalazi u centralnom delu Srbije, na stotinak kilometara južno od Beograda. Kragujevac je podignut na obalama reke Lepenice, u kotlini između krajnjih ogranaka Rudnika, Crnog vrha i Gledićkih planina.

Historija:

Osmansko carstvo

Kragujevac je prvi put spomenut u turskom popisnom defteru iz 1476. godine kao „Kragujfoča“, bivši trg sa 32 kuće. Ime je dobio po ptici kraguj (vrsti jastreba) koja je u srednjem veku korišćena za lov, a danas zauzima počasno mjesto na gradskom grbu.

Šumadija je krajem XV i u XIV vijeku bila pod šerijatskom  vlašću Osmanlija. Nije bila sa mnogobrojnim stanovništvom.  Krajem XVI veka Turci su počeli da izgrađuju novo naselje na prostoru gdje je nekada bio trg i gdje se prostirao Kragujevac na obje strane Lepenice. Pravljena je po uzoru na turske palanke sa uskim i krivudavim ulicama, drvenim kućama pokrivenim slamom i ograđene visokim zidovima. Jedan dio varoši predstavljao je trgovački centar. Na lijevoj obali Lepenice u blizini kamenog mosta podignuta je džamija sa minaretom.

Kragujevac je u dva navrata krajem XVI i u prvoj polovini XVII vijeka potpadao pod austrijsku i tursku vlast. Prvo je to bilo za vrijeme Velikog turskog rata 1689–1690. godine kada su Turci bili proterani do Skoplja, ali su ubrzo ponovo povratili izgubljeno. Drugi put nakon Austrijsko-turskog rata (1716—1718), kada su Požarevačkim mirom ovi krajevi potpali pod Austrijsku vlast. Austrougari, kao i u ostalim gradovima koje su osvojili su porušili sve džamije i devastirali sve vjerske objekte.

Nakon povratka Turci su doselili muslimansko stanovništvo i preuzeli imanja i vlast. Turci su ostali u varoši do 4. aprila 1804. godine kada je Karađorđe sa svojim ustanicima zauzeo Kragujevac i pobio i protjerao veliki broj muslimana. Kragujevac je 1813. nakon sloma ustanka kao i cela Srbija ponovo potapao pod Tursku vlast, a ponovo je oslobođen 1815. za vreme Drugog srpskog ustanka.

 

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Kultura i prevreda

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja:  BAZA

 

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »