Kruševo kod Novog Pazara

Kruševo je naseljeno mesto grada Novog Pazara u Raškom okrugu. Prema popisu iz 2011. bilo je 425 stanovnika. Selo se pominje u turskom popisu 1455. godine kao deo sela koje pripada vilajetu Jeleču, a predstavlja posed Isa-bega Ishakovića sa 17 kuća. Čitav kraj je bogat prirodnim resursima. Selo je prostrana planinska teritorija na kojoj se optimalno smenjuju blagi i oštri usponi, rečni useci i doline, visoravni, veliki kompleksi šuma, prostrane livade, voćnjaci i pašnjaci. U Kruševu je 1965. godine sagrađena prva džamija na teritoriji Novog Pazara posle Drugog svetskog rata.

Geografija:

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Historija:

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

U naselju Kruševo živi 315 punoljetnih stanovnika, a prosječna starost stanovništva iznosi 29,4 godina (30,1 kod muškaraca i 28,7 kod žena). U naselju ima 89 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 5,46.

Ovo naselje je u potpunosti naseljeno Bošnjacima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.


Grafik promene broja stanovnika tokom 20. veka

Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Kultura i prevreda

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja: BAZA

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »