Muhovo kod Novog Pazara

Muhovo je naseljeno mesto grada Novog Pazara u Sandžaku.

 

Geografija:

Položaj sela

Muhovo, „Jemuovo“, sa svojim zaseocima, je u dolinama levih i najviših pritoka Ljudske Reke (Muhovske) i Ravnogorske Reke.

Tip sela.

Selo se deli na Gornje i Donje Muhovo. Oba naselja su u podnožjima planine Koznika, Jedre i Gradine. Kraj Donjega Muhova u dolini Luke naziva se Pejovača. U njemu je česma istog imena. Zaselak Grab je u prisoju Muhovice, zaselak Koznik na planini Kozniku, zaselak Ravna Gora je u dolini Ravnogorskog Potoka. Sva naselja su opkoljena šumovitim brdima: Jedrom, Koškovskom Kosom, Koznikom, Gradinom, Čukom, Razbojištem, Muhovicom i presedlinom Mališevcom prema Krću.

Vode.

Imaju izvorsku vodu i nekoliko „vada“, kojima se razvodi voda sa Golije po njivama i livadama na mestima: Breze, Vražja Glavica, Sastavci i njive pod Jedrom; za piće se upotrebljava voda sa izvora, reke i vada. U Pejovači je česma istog imena, u dolini Luke je česma Cerkovac, usred Graba je česma Vrblje, u Kozniku česma Crvenka. Muhovska Reka postaje od izvora Janine Vode, koji je na Starcu u susednoj Radaljici, a drugi izvor je u Pušini niže Graba. Ona ne presušuje, ali se njena voda razvodi po njivama i livadama, pa zato korito leti ostaje bez vode. Njena leva pritoka je Luka, koja prolazi Goveđim Dolom. Mesto kod ušća Luke naziva se Desetak.

Zemlje i šume.

Listopadna šuma je po brdima; najviše ima bukove, jer je zemljište dovoljno vlažno. Naročito su šumoviti ogranci Jedre, Koznik i Miljkov Krš, y kojima je gusta šuma utočište vukova, Divljih svinja i medveda. Ispaše su na brdima Petki, Grabljiču, Brežđu, Sjeničkom Dolu niže Koznika, a na Goliji su na Omaru i po Kolešnici do Muhovice. Na Goliji je četinarska šuma. Nazivi mesta sa ispašama na Kozniku su: Miljkov Krš, Kardašov Krš, Krćansko Buče, Galevski Vrhovi, Stupice, Tipac, Kurbanište (između Graba i Muhova, na kome muhamedanci žrtvuju stoku zverovima), Litice, Sedeće, Crvenka, Svrači Do, Grapski Do, Sinanov Do, Golo Brdo, Radenkov Potok, Muhovski Potok. Na levoj strani Muhovskog Potoka su pašnjaci: Glavica, Šiljak, Viseće, Bare i Begluk. Nazivi mesta na Jedri: Vršni Lazovi, Brezova Ravan, Krešine, Koritnik, Holijevke, Poprdljiva Dolina i Valoge. Njive su u dolinama i po stranama brda, ima ih pod Vražjom Glavicom i na Petki. Nazivi livada u Grabu su: Pejovača, Ravnogorsko Brdo, Buljin Potok, Ravnine, Zavojci, Velika Muhovica,  Krnjača, Smaljovo Brdo, Bojovka, Prionovci, Miliševac, Dubara, Podkoznik, Sekulinac, Biševske Livade i Živa Bara. Njive i livade u zaseoku Kozniku: Sedlo,  Buče, Lisnikovište, Javor, Dugačka Njiva, Strnovita Njiva, Krlje, Lazovi, Iva, Ulica, Begluk, Pitoma Livada; paša je u Hajdučkom Lazu a privatna šuma kod Kilovitog Rasta. Njive i livade u Muhovu: Glavica, Stanište, Podkoznik, Selište, Guvno, Rovčine, Luka, Stari Gaj, Grabljak, Čajir, Šib, Desetak, Gnjila, Redovi, Dragoljese; paše: Bare, Grabovište, Brezova  Ravan, Suteska i Jedra.

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

Historija:

Starine, ime i ostali podaci o selu.

U Donjem Muhovu održao se kameni krst, jedini ostatak starijeg hrišćanskog groblja u selu. Na Gradini, između Muhova i Radaljice, nema vidnih ostataka od utvrđenja. Naziva se Jerinina Gradina. Na Kardaševu Kršu ima zidina od pogranične stražarnice. Niže Gradine je mjesto Petka. Sada tu nema vidljivih ostataka crkve, koja je bila posvećena Petki. Muslimansko groblje je u dolini Rekovca, a hrišćansko u Gornjem Muhovu. Po kazivanju Muhovo se nazvalo po leglu nekakvih muha u Muhovici. Planina Jedra nazvala se po „jedroj“ (debeloj) šumi. U Grabu je Selište, ostatak naselja koje je prethodilo današnjem. Kao selo Muhovo zabeleženo je u Sopoćanskom pomeniku i 1711. godine. Do povlačenja Osmanlija ono se nazivalo Jemuovo, Jemuhovo. Naziv je isti ili ili srodan naziva naselja Muhovo u Slavoniji i u okolini Dubrovnika, tako se naziva i jedno naselje u Lužnici na severnim ograncima Sudeta. Godine 1948. u Muhovu je bilo 386 stanovnika.

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

U naselju Muhovo živi 366 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 31,8 godina (32,1 kod muškaraca i 31,6 kod žena). U naselju ima 113 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 4,82.

Ovo naselje je uglavnom naseljeno Bošnjacima (prema popisu iz 2002. godine).

Demografija[1]
Godina Stanovnika
1948. 1.042
1953. 1.222
1961. 1.187
1971. 959
1981. 797
1991. 821 792
2002. 545 653

 

Etnički sastav prema popisu iz 2002.
Bošnjaci
457 83,85 %
Srbi
87 15,96 %
Crnogorci
1 0,18 %
nepoznato
0 0,0 %

 

Porijeklo

-Ajdarovići, 13 kuća,

-Karovići, 2 kuće, Kuči?

-Alići, Omerovići, 4 kuće,

-Prenkovići, 3 kuće, su rod doseljen iz okoline Kraljeva, oko 1833. Godine; ima ih odseljenih u Tursku.

-Gudževići, 3 kuće, su od Gudževića u Grabu.

-Mušići, 2 kuće, su iz Dunišića kod Sjenice; deset njihovih porodica odselilo se za Tursku 1925. godine.

-Nikolići, Brnjaci, 2 kuće, su doseljeni iz Kolašina na Ibru 1913. godine.

-Karišik, 1 kuća, je doseljen od Sjenice.

 

Rodovi u Kozniku:

-Biševci, 5 kuća, su Kuči, doseljeni iz rožajskog Biševa.

-Šabovići, 1 kuća, su Škrielji,  su doseljeni iz Duge Poljane.

-Sinanović, 1 kuća, je hodža, iz Novog Pazara.

 

 

Rodovi u Grabu:

-Gudževići, 12 kuća, doseljeni iz okoline Kraljeva.

-Granica, 1 kuća, je od Novalića,  ima odeljaka u Banovici, a 13 porodica se odselile za Tursku 1925. godine.

-Milićevići su se odselili se u dragačevsko Rtare.

 

U Ravnoj Gori su:

-Gudževići, 2 kuće, su od Gudževića u Grabu i:

-Glođović, 1 kuća, je od Glođovića u deževskom Vitošu.

 

Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Kultura i prevreda

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja:  BAZA

 

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

REKLAME
Test
Test
Translate »