Porijeklo porodice Bilali iz Trebišta kod Mavrovog i Rostuše

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:


Literatura:

Alija Pirić:
Bilali
Bilali (Bošnjaci) stanuju na Maslinama, u selu Borojevići. ,,Na
području opštine Berkovići 1885. god. Bilali su imali imanje.“IM Prema
porodičnom predanju, Bilali su doselili u Stolac iz sela Nikšićka Luka.
Nakon jednog sukoba sa Crnogorcima, Bilali su odselili iz toga sela; jedan
je brat otišao u Stolac, jedan u Ljubuški, jedan u Sarajevo, a jedan je ostao
u Trebinjskoj Šumi i prozvao se Bilalović. Bilali su imali trgovinu u Stocu,
pa su kupili zemlju od Begića. Mahmut Maše Bilal je mogao doći na
Borojeviće oko 1865, te se oženio od Humačkića. Bilali iz Cmića su dosel-
ili sa Maslina (Borojevići). Bilali imaju imanje na Borojevićima i u Vid-
ovu polju. Sahranjuju se u Bajrića haremu. Bilala ima u Orašju (profesor
matematike Avdo Bilal, završio gimnaziju u Stocu), Americi, Ilidži, Mo-
staru, Švedskoj, Španiji. (Predanje ispričao Mustafa Bilal sa Borojevića.)

Prezime potiče, od arapske riječi koja je u rangu vlastitog imena
Bilđl, a znači ,,onaj koji posjećuje svoje roditelje, svoj rodni kraj”?“
U popisu porodica Stoca i okoline iz druge polovine osamnaestog
stoljeća spominje se u Sidžilu stolačkog kadije ime Mahmuda Bilala 1885.
god.“ Prvi mujezin u islamu bio je oslobođeni rob, crnac, Bilal. Bilali se
spominju u Mostaru i Vitini, kod Ljubuškog.


Poznati:

(pošaljite nam poznate pripadnike ovog prezimena)


Dom

Trebište

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

Testirati porodicu Bilali na Full testu.

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »