Porijeklo porodice Đulović iz Novog Pazara

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:


Literatura:

Ejup Mušović:

Đulovići
Predanje kaže da se neki turski oficir koji je služebovao u Mojkovcu oženio Crnogorkom pa ostavio potomke Alihodžiće, koji su se naselili u Boljarama (Korita) 1880. godine. Đulo Alihodžić je bio komita, pa je 1905. godine pobegao iz Boljara u Novi Pazar i tu ostavio potomstvo Đuloviće (3) (Muslimani).


Poznati:

(pošaljite nam poznate pripadnike ovog prezimena)


Dom

Novi Pazar

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

Testirati Đuloviće na Full testu.

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »