Porijeklo porodice Fetahović iz Bistrice kod Bijelog Polja

DALEKO PORIJEKLO

Testirani pripadaju I – haplogrupi, grani I2 koja reprezentuje najstarije Evropljane i predstavlja jedinu haplogrupu koja je strogo vezana za Evropu.

——— I (prije 27 000 godina?)               

– Ovo je najstarija haplogrupa u Evropi. Smatra se da su prvi ljudi koji su naselili Evropu bili pripadnici ove haplogrupe.

Opširnije o ovoj haplogrupi čitajte ovdje:

https://bosnjackidnk.com/i2-staroevropski-centralni/

———S17250  (grana od I2; prije 2100 god?)

Tokom Indoevropske invazije, I haplogrupa je preživjela faktičko istrebljenje. Na prostoru centralne Evrope (kasnije Keltska kultura) preživljava jedna grana I2 haplogrupe koja se se asimilira u Indoevropsku kutluru. Kasnije migriria na istok Evrope. Vjeruje se da je izvorni jezik ove haplogrupe jedino sačuvan kod Baskijaca u Španiji i Francuskoj, dok je kod Bošnjaka ova grana najdominantnija.

Opširnije o ovoj grani čitajte ovdje:

https://bosnjackidnk.com/i-s17250-dinarski-vecinskobosnjacki/

——— Y56203*  (grana od S17250; prije 1500 godina?)

Ovaj genetski rod sa prostora Rumunije migrira na Balkan u periodu Rimskog carstva. Postoje indicije za vezu sa Gotima, Sasima i Romanima.

Opširnije čitajte na:

BLISKO PORIJEKLO

——– Fetahović iz Novog Pazara(prije 300 godina?)

Genetska rodbina:

Fetahovići su ubačeni na Yfull bazu pod brojem: id:YF19234

Vidite Yfull bazu

Fetahović za sada nema ni jednog bliskog srodnika na Balkanu ili šire.

  • Tarski Nikšići (I-Y134578) su najbliži srodnici (manje od 1500 godina zajednički predak)
  • dok je Cisovsky iz Poljske (id:YF03590) udaljen 1500 godina (TMRCA).
Autosomalni test jednog Fetahovića

Što se tiče svih predaka testiranog Fetahovića, dolazi se do zaključka:

  1. 56% – jugoistočna Evropa (Iliri, Grci, Tračani, Rimljani isl)
  2. 43% – istočna Evropa (Slaveni, Goti, Sarmati, Rumuni, Ugri isl)

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Porodično predanje – Ertan Fetahović:

Bila su četiri brata. Jedan se zvao Bajram, drugi Fetah, treći Sijar i ćetvrti Juka. Shodno tome su Fetahovići, Sijarići, Bajramlići i Jukići rod.

Abdul Fetah je imao sina Bejtulaha, Bejtulah je imao sina Mula Aliju (bio ozenjen sa Zarifom rodjena Kadic), mula Alija je imao sina mula Mustafu (koji je bio ozenjen Zilhom rodjena Kujovic) , sina Huseina i cerku Begu.Alija-Avo (koji je bio ozenjen Inetom rodjena Hadrovic) sin mula Mustafe je otac mojeg djeda Zuhdije i Azrinog djeda Jusufa-Jusa (Majka Jusufa Fetahovica nije Ineta vec Elmaza rodjena Badzic).A,Sanin djeda je Ibrahim (bio ozenjen sa Izetom-Izom Hasanbegovic) amidza naseg djeda Zuhdije.


Jovo Medojević – Muslimani u bijelopoljskom kraju:

Fetahovići i Hadžialići su porijeklom od Mulalića iz Bijelog Polja, a oni su porijeklom iz Kuča.

Alija Džogović o Hadžialićima:

Njihovi preci vode porijeklo iz Niksića. Nikšić su davno napustili i naselili se u Kolašin. Poslije pada Kolašina su presli na Krokocevo kod Bijelog Polja. predak Hadžialića je bio Hadži Alija Ferizović.

Poznati:

Abdulfetah – osnivač plemena Fetahovića

(pošaljite nam još poznatih ličnosti iz ove porodice koje znate)

Dom

Najstariji dom

Zaključak:

Shodno Full testu kojeg su radili Fetahovići, saznajemo da pripadaju grani I2a>S17250>Y56203*. Porijeklo je vezano za Hercegovinu. Prije manje od 1500 godina (TMRCA) imaju zajedničkog pretka sa Tarskim Nikšićima. Prije 1500 godina (TMRCA) imaju zajedničkog pretka sa Cisovsky iz Poljske (koji shodno prezimenu bi trebao imati veze sa plemićkim Sasima). Po Phylogeographier-u, putanja kratanja predaka Fetahovića se vremenski i geografski poklapa sa prodorom Gota u Rimsko carstvo. Poželjno je testirati bjelopoljske Sijariće, Bajramliće i Jukiće. Što se tiče predanja koje je zapisao Medojević, da su Fetahovići porijeklom od Mulailića iz Bijelog Polja – to možemo potvrditi testiranjem Mulalića i Hadžialića iz Bijelog Polja. Alija Džogović smatra da su Hadžialići iz Bistrice iz Nikšića.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Još jedan Fetahović ili sličan srodnik od pomenutih prezimena u zaključku da uradi Full test – Bošnjaci će dobiti svoju podgranu ispod Y56203 na Yfull-u
  • Testirati bjelopoljske Sijariće, Bajramliće, Jukiće, Mulaliće i Hadžialiće – radi provjere predanja

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »