Porijeklo porodice Halilović iz Donjih Stranjana

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Predanja:

Molimo vas da nam javite porodična predanja koja znate.


Poznati:

Ako znate, pošaljite nam ispod teksta u komentaru.


Dom

Donji Stranjani

Stari dom

Uskoro

Zaključak:

Uskoro

Dalje preporuke:

Testirati porodicu Halilović na full testu.

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »