Porijeklo porodice Šahbegović iz Vlasenice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Uskoro

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

https://bosnjackidnk.com/product/napredni-test-na-americkom-ftdna-uz-nasu-asistenciju/

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Porodica Fulin je testirana na Yseq institutu u Berlinu sa rezulatom J-PH1751+

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Najstariji poznati predak je Nahija Šahbegović, živio je u 18. vijeku u Vlasenici. Smatra se da su doselili iz Turske.


Literatura:


Poznati:


Dom

Vlasenica

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

  • Testirati prezime Šahbegović na Full testu

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »