Porijeklo porodice Tabaković iz Todorova kod Velike Kladuše

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

https://bosnjackidnk.com/i2-staroevropski-centralni/

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

https://bosnjackidnk.com/poruci-full-dnk-test/

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Tabakovići su testirani na Yseq institutu u Berlinu sa rezultatom I2a-Y51673 +

I2a-M423 Panel
S17250 A+
PH908 T+
FT14506 G-
A356 T-
Y32084 A-
Y151633 T-
A13912 A-
A5913 G-
Y126296 A-
Y81557 C-
Y103938 C-
Y51673 A+

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Porodica Tabaković se ranije prezivala Tabak. Najstariji poznati predak je Idriz Tabaković, živio u prvoj polovini 20. vijeka.


Literatura:

Ejup Mušović:

Tabaković
Prema kožarskom (tabak) zanatu koji je ranije u Novom Pazaru bio vrlo razvijen, prezivale su se mnoge novopazarske porodice. Iz jedne od njih potiče i novopazarski pesnik iz XIX veka Sulejman Tabakoviһ. Međutim, svi su se odselili u Tursku, a sadašnje tri porodice doseljene su iz Rogatice početkom 1882. godine (Muslimani).

Alija Pirić:

Tabakovići (Bošnjaci) žive u Cmićima, Pješivcu, Rotimlji,
Bjelojevićima (Stolac) i Bijeloj kod Konjica. Na početku dvadesetog vije-
ka u Elezovićima (Ljubinje) Dedijerje Zabilježio, pored ostalih stanovnika:
,,Galešić je Tabaković iz Dubrava, doselio prije 60 godina (dakle negdje
u prvoj polovini devetnaestog vijeka, op. а).“т5 lsti istraživač bilježi u
Bjelojevic'ima: ,,Tabakovićje prije 30 godina preselio iz Elezovića na čitluk.
Ima ih 1 1(Џ&а.””?“ Čini se kako su cmićki Tabakovići živjeli u Jasoču pa su
se otuda preselili na mjestu gdje danas stanuju. Prezime Tabaković bilježe

istraživači u mjestima: ,,Maoče (Pljevlja), Berane, Njivice—Herceg—Novi, u
Mrežicama i Mirušama Nikšić.““27
О Tabakovićima u Dubravama, od kojih potiču rečeni Tabakovići,
Dedijer nije govorio jer nikada nije tamo stigao. Tabakovići u Dubravama
stanuju na dvije lokacije: Cmići i Pješivac i svi su u srodstvu. Njihove tri
osnovne pozicije u Hercegovini odgovaraju onoj klasičnoj, narodnoj pre-
daji; bila tri brata pa otišli na tri strane. Vjerovatno je tako i bilo. Ipak, još
jedan podatak unekoliko kvari priču jer Dedijer registrira i četvrtu pozic-
iju u Bijeloj kod Konjica, zapisom: ,,Od Muslimana Tabakovića ostala je
iza kuge samo jedna ženska i otac dovede iz Bijelog Polja Pajića, kćeri u
,suloštvo’. Ima ih 3 kuće.“”28 Ovdje ima dosta nepoznanica a najvišajejesu
li tamo tri kuće Tabakovića ili Pajića. Tabakovići nisu jer je muška linija
pomrla, a ako su Pajići, zašto pominje Tabakoviće. Nije poznato jesu li ti
Tabakovići u vezi sa dubravskim.
U popisu muslimanskih porodica u Stocu i okolini, Hasandedić spo-
minje, između ostalih, hadži Mujagu Tabakovića, 1885. godine.”“ Vjero-
vatno se ovdje radi o grešci, jer se ista takva javlja kada Hasandedić govori
о Tabakovića hanu u Stocu. Tabakovići, koliko je poznato, nisu bili age niti
su imali han, oni su bili tabaci-kožari, pa se ovdje radi o Tatarevića hanu i
ovaj hadži Mujaga je vjerovatno Tatarević. Porodica Tatarević je imala han
u Stocu.
U Sidžilu stolac“ng kadije, (1832), nalazimo potvrdu o prisutnosti
Tabakovića u stolačkom kadiluku u sudskom zapisu. ,,Halil Tucaković, sin
Ahmedov, vjenčao se je, preko svog zastupnika hadži Hajdara Elezovića, sa
Fatimom kćerkom Osmana Zekića, koju je zastupao Tabaković (nečitko).
Ovo su posvjedočili: Husein Pirija i Ahmed Elezović. Mehri muedžel je
21.000 akči.““Ju U Sidžilu blagajskog kadije, (1728-1732), nalazimo vje-
rovatno najstariji spomen na prisustvo Tabakovića u Dubravama na način
da ,,za Milutina, sina Miloševa iz sela Jaseč (Jasoč, op. a.) jamči Salih
Tabaković (Tabakogli).““1’ U popisu mostarskih porodica nalazimo ime
Osmana Tabakovića, 1813. godine.”;1 Na Bivolju Brdu je živio Tabak

Ibrahim, 1782. godine.“JJ U Počiteljuje živio Tabaković Ibrahim, 1769.
godine.”-“
U istom dokumentu stoji još jedan podatak o prisustvu Tabakovića u Hercegovini. ,,Abdija Tabaković (Tabakogli) iz Kosora posadio je lozu na mjestu Lozine, vlasništvo Puzića.
Svoj dio je kasnije prodao Abduzahirbegu pa su Puzići Mahmud čelebija i braća mu podigli tužbu i tvrde da oni imaju pravo prvootkupa (šufe). 21 šabana 1141. (1729.) godine. Svjedoci: Sunulah, Hasan, muhzir, Ibrahim
Ćato.“'“s Među porodicama koje supotkraj devetnaestog vijeka iselile u Albaniju ima Tabakovića sa Pješivca.
U knjižici Bošnjaci u Albaniji od prošlog vijeka do današnjeg Zambaka
čitamo ime pilota Šukrije Tabakovića. Prema Omeru Tabakoviću jedna
porodica Tabakovića je iselila u Tursku, a oni su stanovali u Mokronošcu
kod Opijačeve kule. Mr. Ćamil Tabaković, profesor matematike i direk-
tor Gimnazije u Mostaru. Ibro Tabaković, vlasnikje građevinske Пиће u
Mostaru.
Tabakovići za svoje prezime imaju zahvaliti arapskom leksemu
“labak – (ar.) koža): onaj koji štavi, učinja kože. Nategni kao tabaci gredu.
(Nar. bl. 107.). Od ovogje došlo prezime Tabaković.””“’ (Tabaci, tabačiti,
Tabaković).
Tabakovići su brojna i moćna porodica i ima ih posvuda po Bosni i
Hercegovini. Tabakovići (Srbi) žive u Bileći i Gacku, kao i okolnim selima.
C asa .ra drvenom kašikom

Risto Milićević:

TABAKOVIĆ (p,m). Tabakovići (p), u Mrežici (Rudine, Bileća) i
Maloj Gračanici (Gacko). 0 porijeklu Tabakovića u Mrežici “ne zna
se ništa”. Tvrdi se da su “od pamtivijeka” u ovom selu. Ranije
su se zvali Bajraktarevići. Tabakovićima su se prozvali po tome
Što su imali u Vrelu “tabake”, sprave za Štavljenje kože. U Malu
Gračnicu Tabaković je došao iz Rudina. Predak im je “pošao u
najam i to najprije u Divljanja u Kravarevu, doenije je postao
Dedagin mlinar i ostao u Gračanici”. Slave Nikoljdan (59:154,
201). Tabakovića ima i u drugim bilećkim naseljima: Toriču, Podosoju, Šobodinama… Porodično predanje tvrdi da su porijeklom
od Nikšića i da su u Čepelicu došli dvojica braće, zbog krvne osvete. Odatle se jedan preselio u Mrežicu, a drugi u Torič. Njihovih
potomaka danas ima u Tuzli, Sokocu, Herceg-Novom, Kragujevcu, Novom Sadu i drugim mjestima.(Podaci: Mladen Tabaković).
Tabakovići (m), u Bjelojevićima (Stolac). Doselili su oko 1870.
godine iz Elezovića [Gornje Hrasno). Živjeli su i u Bijeloj (Konjic),
ali je u ovom selu “ostala iza kuge samo jedna Žena” (59292311).
U XIX vijeku pominju se i u Borču, odakle su odselili “na kupljenu zemlju” kod Sarajeva (147595).


Poznati:

(pošaljite nam poznate pripadnike ovog prezimena)


Dom

Todorovo

Stari dom

Uskoro

Najstariji dom

Uskoro

Zaključak:

Dalje preporuke:

Testirati porodicu Tabaković na Full testu.

Reference:

1 Comment

  1. Vlastimir Tabakovic kaže:

    Tabakovici su i u Zlotu ,a došli su iz Velike Plane pre 200_300 godina.Pamte da su poreklom iz Bileca.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »