Porijeklo prezimena Adrović iz Vrbice kod Petnjice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Predanja:

Porodično predanje:

Adrovići (100 kuća) u D. Vrbici doseljeni su iz Stare Crne Gore. Njihov predak Andro došao je iz Ceklina, priјe 300 godina, kao i njihovi rođaci u Lušcu kraj Berana. Kažu da su porијeklom od Đuraškovića. 

Ejup Mušović:

Adrovići ili Hadrovići su islamizirani Đuraškovići. Njihov ogranak su Idrizovići i Bejtići iz Bijelog Polja. Predanje kaže da se neki vojvoda Đurašković istakao u jednom ratu protiv Osmanlija, zbog čega je trebao da dobije zastavu. Zastava dodijeljena nekom ko se manje istakao, a on iz inata prihvatio islam i uzeo ime Hadro. Postoje i Adrovići muslimani u Zeti. 

Crnogorska literatura:

(H)Adrovićiz Gruda (Tuzi); drugi iz Spuža, došli iz Berne Lavice (Zeta); od njih su: na ostrvu Tinos (Grčka); Ceklin (Rijeka Crnojevića)

Blažo Strugar – Strugari – Bratstvo u Ceklinu:

Stanovnici sela Luščani iz Vasojevica tvrde da su starinom iz Ceklina od plemena Ɖuraskovića i da su došli u Lušče četiri  brata, jedan se zvao Luka, drugi Andrija pa ovo selo po Luki dobije ime, docnije se Andrija odselio u Bihor i tamo pređe u muslimane i dobije ime Adro, (Hadro) u selo Vrbica, potomci se prozovu (H)Adrovići.

Andrija  Jovicevic – Plavsko gusinjska oblast.

U Ceklinu stoji predanje, da gornjaci koji broje preko 600 domova, vode porijeklo od nekog Leke koji je bio iz Klimenta i koji se najprije doselio u Piperima pa se tu oženio nekom udovicom. i zvao se Leka Klimenćanin.

Gornjacka bratstva od Lekinog sina s Ceklinu su: Đuraškovici, Kostići, Jankovići, Ražnatovići, Jovicevići, Pejovići, Šofranći i Tatari. Sva su, neka potpuno a neka djelimicno, sačuvala porodični rodoslov, u Gornjem kraju, odakle im rodonačelnici i potiču.” Od ovih  Đuraškovica Gornjaka Klimencana vode porijeklo Adrovići iz Bihora.

Bogumil Hrabak

Za Hadroviće  bilježi da su “vjerovatno” iz Pipera.

P. Šobajić, Bjelopavlići i Pješivci

Đuranovići su iz Ceklina, od Đuraškovića. Tri su se brata zbog krvi digli iz Ceklina, jedan je otišao u Bihor, od njega su tamo Adrovići, jedan se vratio, a treći, kome je bilo ime Laka, došao je u Martiniće. Do Lake broje osam pasova, pa su prema tome došli priјe više od 200 godina. Oni pričaju da su se u Martiniće doselili u vrијeme Bubino, a njega predanje stavlja u XV vијek. Đuraškovići u Ceklinu pričaju da je prијe oko 180 godina, pet brata zbog ubistva jednog Markovića i Velimirovića pobeglo put Vasojevića. Jedan od te braće pogine, dva se opet vrate, jedan ode u Bjelopavliće, a peti u Bihor i od njega su Adrovići.

Alija Džogović od tri informatora:

Matičari Opštine Berane su prilikom upisivanja prezimena Hadrović, izbacili slovo “H”. Kolijevka Hadrovića je Vrbica, a ima ih u Lazu, Berenama, Bijelom Polju, Koritima, Goduši i Peći. 12 kuća se odselilo za Tursku između 1912. i 1918.  Hadrovići vode porijeklo sa granice Kuča od katolika. 

Porodično predanje Petlača iz Piskopovaca:

Petlače, to prezime su Adro i Andro iz Ceklina dobili, nakon što je Adro odslužio asker u Osmanskom carstvu. Nakon što je Adro uticao na brata Andra da pređe na islam, pod pritiskom rođaka Đuraškovića, napustili su Ceklin i naselili Bihor. Većina je uzela prezime Hadrović, a mali broj je zadržao prezime Petlača.

Poznati:

Hadro Petlača? – osnivač plemena  Hadrović

Ahmed Čelebija Hadrović (17. vijek) – upravitelj Vasojevića

Hadži-Aga Hadrović – upravitelj Škrijelja

Sait Hadrović – komita

Genetska rodbina:

Najbliži genetski rođaci su Hadrovići iz Morana kod Tutina i Šaćirovići iz Piskopovaca kod Tutina, ranije Petlače iz Vrbice. Postoji bliskost sa Gajićima iz Ribnika/BiH.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.

Dom

Najstariji dom

Ceklin ili Piperi

Zaključak:

Postoje dvije verzije o porijeklu Hadrovića:

  1. da su porijeklom od Đuraškovića iz Ceklina (Rijeka Crnojevića)
  2. da su porijeklom iz Pipera na granici sa Kučima od Leke Klimentića

DNK Hadrovića se ne slaže sa DNK Đuraškovića (E-V13), tako da rašireno predanje o srodstvu sa Đuraškovićima postaje upitno. Također se ne slaže sa ni jednim testiranim prezimenom iz Ceklina, niti iz Pipera niti iz Klimenta. Jedino blisko poklapanje postoji sa prezimenom Gajić iz Ribnika u Bosni. Prema hrvatskim spisima, to to je romansko pleme regrutovano sa prostora Crne Gore i naseljeno u Bosnu da bi čuvalo granicu, koje je kasnije srbizirano. Interesantno je da se Hadrović spominju u Osmanskim defterima kao upravni knad Vasojevićima još u 17. vijeku, što ukazuje da su jako rano prihvatili islam i vjerovatno naselili Sandžak.

Za više informacija, potrebno je uraditi Full test.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »