Poruči: Napredni DNK test

Test na YSEQ u Berlinu

Testirajte se na jednu od najboljih laboratorija – YSEQ u Berlinu, Njemačka. Testirajte se na 37 markera sa SNP panel testom uy pomoć kojeg otkrivamo genetski rod sa kojim se može ući u trag plemenu od kojeg potičete.

Kakva je ovo vrsta testa?

YDNK test je vrsta genetskog testiranja pomoću kojeg istraživujemo porijeklo prezimena. Testira se Y hromozom, koji postoji isključivo kod muškaraca i generacijski se prenosi sa oca na sina. Majčinske linije nemaju nikakav uticaj ovu vrstu DNK koda. Upoređivanjem hromozoma se može utvrditi prije koliko godina je živio zajednički predak dvoje testiranih. Tako danas posjedujemo fantastičan način da istražujemo porijeklo prezimena duboko u prošlost.

Žene mogu testirati porijeklo svog djevojačkog prezimena tako što će uzeti uzorak od svog oca, brata, amidže ili brata od amidže.

Y DNK – ilustracija testa po muškoj liniji

Naprednim testom Saznajte:

Haplogrupu i daleko genetsko porijeklo

Genetika nauka ističe da svi ljudi potiču od jednog čovjeka i jedne žene (genetski Adam i genetska Eva). DNK testom ćete saznati kuda su se vaši preci kretali od postanka ljudskog roda, do danas. Postoje velike genetske grupe, poznate kao haplogrupe. Kao što su na primjer:

C – azijska; E – afrička; I – staroevropska; J – bliskoistočna; R – indoevropska

DNK testom ćete saznati kojoj haplogrupi pripadate.

Rasporostranjenost haplogrupa i grana po svijetu

Porijeklo od naaroda u starom vijeku

Naši preci u prošlosti su migrirali na sve strane Zemlje. Vremenom su se geni mijenjali (mutirali) i nastale su brojne grane u okviru haplogrupa. Možemo saznati kuda su se preci kretali 3000 godina prije nove ere i ući u trag informacijama da li su vaši preci živjeli kao Iliri, Germani, Goti, Kelti, Slaveni ili među drugim starim narodima.

DNK testom ćete saznati kojoj grani ili kojem starom narodu vi pripadate.

Porijeklo u Srednjem vijeku

U okviru ovog testa će biti rađen SNP test, sa ciljem da se sazna najdublja genetska grana i najbliža vremenu u kojem danas živimo. Tako može utvrditi za svakog testiranog kojem genetskom rodu pripada i vrlo često i kojem srednjovijekovnom narodu ili plemenu testirani pripada. Kuda su mu se preci kretali posljednjih 1350 godina, nakon nove ere.

Pleme od kojeg potičete

Jako često, nakon SNP testa, možemo utvrditi kojem plemenu je pripadao testirani. Na Balkanu i šire, sačuvan je spomen na brojna plemena koja su živjela do bliske prošlosti na našim prostorima i šire. Uspomena na ta plemena danas se čuva kroz historijske zapise i arhive.

Cilj nam je da otkrijemo sva plemena i zajednice iz prošlosti od kojih potiče naš narod

Povežite genetski izvještaj sa porodičnim predanjem

Većina porodica čuva uspomenu na porodično predanje, odakle su im preci doselili i kako su se nekada prezivali. Velika je rijetkost da neka porodica zna o svom porijeklu dalje od 300 godina. Ovim DNK testom, rasvijetlit će se kompletna mračna historija porodice.

Postanite dio Bošnjačke DNK baze rodova

Bošnjački DNK projekat je osnovao Bošnjačku DNK bazu rodova, gdje su svi testirani grupisani prema svojim rodovima, što pruža preglednost. U bazi je omogućeno pretraživanje po raznim osnovima, tako možete potražiti prezimena koja vas interesuju ili pogledati koje se prezime iz vašes sela ili grada testiralo. Na dnu baze možete vidjeti statistički grafikon koji je responsibilan za svako selo ili grad koji pretražujete.

Baza poštuje princip zaštite podataka. Markeri su skriveni, a identitet testiranih je nepoznat, osim u slučaju da testirani objelodani rezultate svog testa na socijalnim mrežama.

Posjetite BAZU.

Postanite dio DNK mapa

Kada bude utvrđen genetski rod, shodno tome ćete biti dodani u našim mapama koje će vam pružiti bolju sliku o svom porijeklu i rasprostranjenosti genetskih rođaka:

Primjer mapa rasprostranjenosti jedne haplogrupe kod Bošnjaka
Primjer mapa rasprostranjenosti jedne haplogrupe kod svih naroda na Balkanu

Dobijate certifikat

Na kraju ćete dobiti certifikat, koji će sadržati vaš ID šifru pod kojom ste testirani na laboratoriji. Izvještaj o markerima, SNP rezultatu i link preko kojeg ćete moći da pristupate podacima, koji će se sa vremena na vrijeme, ažurirati u budućnosti, kako budu pristizale nove, naučno potvrđene, informacije. Link će sadržati sve bitne informacije o vašem genetskom porijeklu, bazirane na istraživanjima svjetskih insituta, kao što je Eupedia idr.

Kako se uzima uzorak:

Nakon što izvršite porudžbinu i uplatite test:

  • dostavlja Vam se pošta sa štapićima na kućnu adresu (pokrivamo cijeli svijet)
  • u pošiljci dobijete uputsvo za uzimanje uzorka
  • kada uzmete sebi uzorak, po uputsvtu, poštu prosljeđujete na berlinski institut u skladu sa upustvom
  • u pošti dobijate i tabelu koju popunjavate i šaljete nama elektronskim putem

Kako izvršiti uplatu?

Uplatu možete izvršiti na jedan od sljedećih načina:

  • Paypal
  • uplata na devizni račun
  • WesternUnion
  • plaćanje pouzećem: BiH, Srbijai Crna Gora

Više informacija na: [email protected]

Napomene:

  • Rezultati će biti dostavljani po fazama, kako je objašnjeno u ovom postu. Rezultat haplogrupe i dalekog porijekla se dostavlja u prosjeku nakon dva mjeseca od kada test dođe na laboratoriju, nakon čega se dostavljaju kasnije opširniji rezultati u fazama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »