Prozor-Rama (općina)

Prozor-Rama je općina u sjevernoj Hercegovini. Sjedište općine je u gradu Prozoru, a općina pripada Hercegovačko-neretvanskoj županiji.

Geografija:

Općina Prozor-Rama nalazi se na ušću rijeke Rame u Neretvu, u sjevernoj Hercegovini.

Prostire se na visoravni i dolinama pritoka rijeke Rame: Crime, Ljubunčice ili Dušćice i Volujaka. Tradicijski nije ni Bosna ni Hercegovina, a danas je bilježe još kao tzv. Visoku Hercegovinu, odnosno sjeverni dio Hercegovine. Crkveno, Rama pripada franjevačkoj provinciji Bosni Srebrnoj. Ramski kraj okružen je planinama: obroncima Bitovnje, na sjeveru Radušom, Vranicom i Zecom, s istoka Studenom planinom i Bokševicom, a s juga obroncima Čvrsnice i Vrana, na zapadu Ljubušom.

Danas nema ovoga ušća, gotovo je nestala i rijeka Rama, čiji gornji tok je prekrilo Ramsko jezero, a donji tok i ušće Jablaničko jezero. Područje današnje prozorsko-ramske općine uokvireno je visokim i teško prohodnim planinama (Makljen, Raduša, Vran, Ljubuša i Čvrsnica). Posebno je nepristupačan vrletni masiv planine Čvrsnice, koji ovaj kraj okružuje s njegove južne strane. Nešto prohodnije i niže planine su prema zapadu i sjeveru, pa su se tuda protezali glavni putevi koji su ovaj kraj povezali s drugim mjestima. Uz vodene tokove, pogotovo rijeke Rame, bile su smještene, ne baš brojne i prostrane, ali vrlo plodne doline, od kojih je najveća i najplodnija bila ona u gornjem toku Rame. Danas gotovo cijelu dolinu prekriva Ramsko jezero. Konfiguracija tla općine uvjetovala je da se neka njegova sela nalaze se na svega 300 metara, pa i manje, a neka iznad 900 metara nadmorske visine. Klimatski uvjeti nisu surovi zahvaljujući utjecaju mediteranske klime, koja prodire dolinama Neretve i Rame. Zbog toga je cijeli ovaj kraj vrlo ugodan i pitom.

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Historija:

Na području Prozora i doline Rame se nalaze mnoga arheološka nalazišta: na Velikoj Gradini na Vrelu Rame nađen je čitav komplet modela kućnog namještaja izrađenog od gline, koji je vjerovatno služio kao dječije igračke, a vjerno reproducira peć, sto, stolice i dr.

Srednjovjekovna Bosna

Ne zna se tačno kad su Slaveni zagospodarili Ramskom dolinom. U vrijeme jačanja srednjovjekovne Bosne, Rama se našla u njenom sastavu. U jednoj povelji koju je 1322. godine izdao Stjepan II Kotromanić, spominje se od Rame knez Ostoja, a iz druge povelje koja je pisana 1323. godine doznaje se da je to bio knez Ostoja Pribojević. Prozorska utvrda predstavlja središte župe Rama. Pod tvrđavom se razvilo podgrađe. Ime grada Prozora prvi put se spominje u darovnoj povelji Tvrtka I, koju je izdao 11. augusta 1366. godine u župi Rami pod Prozor-gradom, kojom daruje Vukcu Hrvatiniću, čitavu Plivsku župu sa tvrdim Sokol-gradom.

Grad je najvjerovatnije nastao izgradnjom utvrđenja oko kojeg se kasnije razvilo predgrađe, ustvari gradsko naselje, a koje je još prije pada Bosne pod osmanlijsku vlast postalo poznato trgovište. U Prozoru je tokom 15. i početka 16. vijeka jaka privredna djelatnost. Trgovci ovog mjesta javljaju se kao dužnici u Splitu i Dubrovniku. Januara 1449.godine spominje se u jednom ugovoru Vukić Vukašinović iz Prozora (de Prosor partium Bosne). On se zadužio kod Splićanina Nikole Karipića na iznos od 17 dukata. Za njega se kao jemci javljaju Vukmir Silčić i Vukić Pričić iz Prozora. Maja 1449.godine spominju se Vukoslav Bek i Živitko Pribilović iz Prozora. Oni se kod vlastelina Petra Antonija zadužuju na iznos od 21 dukata u tkaninama. Istoga dana Ivan Hirinović iz Prozora se kod istog kreditora zadužio na iznos od 41 dukata. Novembra 1470. Ivan Miočinović iz Prozora i Jurko Lizuliepić iz Fojnice uz jemstvo Paskoja Razića zadužuju se kod Marinka Rajkovića iz Dubrovnika na 190 dukata. Februara 1509. Radoje Radihnić iz Prozora zadužio se kod Franciska Vukosalića na iznos od 130 dukata. Iste je obećao vratiti u sljedećim terminima: 60 dukata za dva mjeseca, a ostatak duga za šest mjeseci. Trećeg septembra tekuće godine kreditor je izvjestio da je dug isplaćen u potpunosti.

Osmanlijsko doba

Osmanlije su zauzele staru župu Ramu s gradom Prozorom u ljeto 1463. godine. U oktobru iste godine Vladislav Hercegović Kosača ju je oslobodio, pa mu je ugarski kralj Matija Korvin 6. decembra 1463. darovao Prozor, kao nagradu za pomoć u borbama koje je kralj tada vodio u Bosni. Od tada pa do 1469. godine nema joj spomena u izvorima. Godine 1469. Rama se javlja kao nahija u kadiluku Neretva, a njen grad Prozor kao tvrđava sa posadom. Prema predaji sultan Mehmed Fatih (1451-1481) je najkasnije osvojio prozorski grad.

Austrougarsko doba

Prozor je u vrijeme austrougarske okupacije imao 845 stanovnika, a čitav srez 9.419. Prozor je pod novom vlašću bio sjedište sreza, a zatim i općine.

Drugi svjetski rat

Za vrijeme Drugog svjetskog rata veliki broj stanovnika je ubijen, a sam grad je bio potpuno razrušen i uništen. Tokom rata, Prozor je bio tri puta oslobađan od strane partizana. Bitka po kojoj je Prozor ostao poznat u historiji je Bitka za ranjenike. Najpoznatije naređenje Josipa Broza Tita bilo je: Prozor noćas mora pasti.

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

Sastav stanovništva – općina Prozor
2013. 1991. 1981. 1971.
Osoba 14 280 (100,0%) 19 760 (100,0%) 19 108 (100,0%) 17 963 (100,0%)
Hrvati 10 702 (74,94%) 12 259 (62,04%) 12 088 (63,26%) 11 792 (65,65%)
Bošnjaci 3 525 (24,68%) 7 225 (36,56%) 6 698 (35,05%) 5 988 (33,34%)
Ostali 50 (0,350%) 131 (0,663%) 55 (0,288%) 40 (0,223%)
Srbi 3 (0,021%) 45 (0,228%) 49 (0,256%) 94 (0,523%)
Jugoslaveni 100 (0,506%) 197 (1,031%) 42 (0,234%)
Crnogorci 14 (0,073%) 4 (0,022%)
Slovenci 6 (0,031%) 2 (0,011%)
Makedonci 1 (0,005%)
Albanci 1 (0,006%)

Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Kultura i prevreda

Nacionalni spomenici:

  • Prozorska kula, kula Matije Korvina
  • Prozorska sahat-kula
  • Stari grad u Prozoru
  • Kopčića turbe u Rumbocima
  • spomenik hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata
  • Crkva Presvetog Srca Isusova u Prozoru

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja: BAZA

 

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »