Kladnica kod Sjenice

 

Kladnica je naselje u Srbiji u opštini Sjenica u Zlatiborskom okrugu.

Geografija:

Selo Kladnica kao mesni centar nalazi se na 20km od Sjenice, na putnom pravcu Sjenica—Ivanjica, na nadmorskoj visini u centru sela od 1052 metra. Gledano geografski to je severno od Sjenice na tromeđi opština Sjenica, Ivanjica i Nova Varoš. Neposredno ispod škole protiče Rijeka Kladnica koja izvire ispod planine Javor.

Reljef je planinski sa najvišom tačkom Gobeljića Krš sa 1445 m.n.v. sam naziv Kladnica potiče od riječi Kladnici. Područje je pašnjačko šumskog karaktera gde se ističe šumski kompleks Ogrijevac. Klima je subplaninska na prelazu iz kontinentalne u planinsku. Zime su duge hladne i snegovite i obično traju od 6-8 meseci kada se temperature spuštaju I do 30 stepeni. Prosečna temperature u toku godine je 8,5 stepeni.

Kladnica je seosko naselje razbijenog tipa, smešteno u visinskom pojasu 1040-1220 m, između Ograđenika, Ljeskovca, Ogorijevca i Homara. Nalazi se na dolinskim sgranama Kladničke reke i padinama Javora. Udaljena je 20 km severno od Sjenice. U okviru sela nalaze se zaseoci: Zornići, Tarići, Višnjići, Prašovići i Šabanovići. Površina seoskog atara iznosi 1438 ha, a katastarske opštine 1643 ha, koja obuhvata i atare sela Boroviće (površine 103 ha) i Kalipolje (površine 102 ha). U Kladnici po popisu 2002. godine živela su 362 stanovnika. Godine 1921. Imala je 131 domaćinstvo i 531 stanovnika.

U ataru sela ima kraških oblika reljefa, od kojih su najpoznatije pećine: Kljuna i Suljagina pećina. Selo je bogato vodom, pa su česta vrela i izvori: Ejupovo (Hamzino) vrelo (u klisuri), Krečnica, Memove vodice, Vrelo ispod Petrovog krša, Duboki izvor, Beli izvor (u klisuri). Kroz selo protiču reke: Kladnica, Studena reka, Radevska reka i Muhova reka, i potoci: Beli potok, Zornića potok, Ramov potok, Ćupov potok i Duboki potok. Reka Kladnica je posle Vape najveća pritoka Uvca. Nastaje od Studeničke reke, sa izvorom na 1390 m nadmorske visine, i Radevske (Jevičke) reke, sa izvorom na 1320 m nadmorske visine, koje teku sa Javora. Od sastavka ove dve reke, Kladnica teče kroz duboku klisuru, do ušća u Uvac na 905 m nadmorske visine. Kladnica sa Studeničkom rekom ima dužinu od 16 km. Ova bistra i čista planinska reka bogata je ribom, i to krkušom i potočnom pastrmkom.

Struktura obradivih površina ukazuje da je stočarstvo vodeća privredna grana u ovom selu. Katuni se nalaze na Kalipolju, Homaru i Ljeskovcu. Od posebnog značaja je strogi prirodni rezervat „Paljevine“, u šumi Ogorijevac, na površini od 9,45 ha. To je stanište piramidalne jele (Abies alba Mull), kojih ima samo 4. Ogorijevac predstavlja značajan šumski kompleks, ne samo u Kladnici, već jedan od većih i lepših u Sjeničkom kraju.

 

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

Historija:

Kladnica se pominje prvi put u jednom turskom popisu sa kraja XVI veka (popis nahije Barče – Nova Varoš iz 1585. godine), ali pod imenom Gornji i Donji Kladenci, za koje Ejup Mušović tvrdi da je to današnje selo Kladnica. Stanovnici ovog sela su bili stočari, odnosno vlasi. Gornja Kladnica je tad imala 48, a Donja Kladnica 5 kuća [Mušović, 1984, 241]. Ovo selo se pominje u XVIII veku kao mesto iz koga su se u Dragačevo iselili Glibići, što ukazuje da je tada nosila današnje ime [Selimović, 1993, 282].

O poreklu imena sela postoji nekoliko tumačenja. N. Vučo smatra da Kladnica znači „obligacija, papir, kojim država garantuje da će nešto isplatiti.“ [Vučo, 1951, 191-203]. Međutim, meštani naziv sela vezuju za klade, koje je nosila reka Kladnica, ili kladencima (izvori i česme). Ovo je jedino naselje ovog naziva u Srbiji.

U selu ima ostataka starih „grčkih“ grobalja na nekoliko lokaliteta. Na lokalitetu „Hanovi“ postoje i ostaci veoma stare crkve. U Kladnici postoji i lokapitet „Gomile“, što je karakteristično za mesta gde su se sahranjivali Srbi [Selimović, 1993,282].

Od 1959. godine centar mesne kancelarije i mesne zajednice nalazi se u selu Ponorac, ali ostao je naziv Mesna kancelarija i Mesna zajednica Kladnica. Mesna kancelarija je vraćena u Kladnicu 10. 11. 2008. godine.

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

U naselju Kladnica živi 284 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 39,2 godina (37,9 kod muškaraca i 40,6 kod žena). U naselju ima 104 domaćinstva, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,48.

Ovo naselje je velikim delom naseljeno Bošnjacima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.

 

Etnički sastav prema popisu iz 2002.[2]
Bošnjaci
360 99,43 %
Crnogorci
2 0,55 %
nepoznato
0 0,0 %

 

Demografija[1]
Godina Stanovnika
1948. 645
1953. 742
1961. 693
1971. 638
1981. 630
1991. 439 439
2002. 362 377

 

 


Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.
Ako imate informacija o broju stanovnika i prezimenima, pošaljite nam ispod u komentaru.

Kultura i prevreda

Osnovna škola pokriva šire područje od mesne zajednice Kladnica i to selo Lepojeviće, opština Nova Varoš i zaseok Radevići opština Ivanjica. Ukupna površina seoskog područja je 1002km².

U selu se nalazi osmorazredna osnovna škola „Vuk Karadžić“. Odobrenje za rad škola je dobila 1923, a sa radom je počela 1924. godine. Do 1948. je bila četvororazredna škola, a 1949. godine izašla je prva generacija koja je završila peti razred. Godina 1957. prerasla je u osmorazrednu osnovnu školu. U školu dolaze deca iz svih sela koja pripadaju Mesnoj zajednici Kladnica. Godine 1972. selo dobija zdravstvenu ambulantu i u nju dolaze stanovnici iz svih sela koja pripadaju ovoj mesnoj zajednici. Selo je struju dobilo 1974, makadamski put 1913. i asfaltni put 1991. godine. Kroz atar sela prolazi asfaltni put Sjenica – Ivanjica. U Kladnici postoji mesna kancelarija za 8 naselja: Boroviće, Jevik, Kalipolje, Kladnica, Papiće, Ponorac, Sugubine i Ursule. Selo ima džamiju za koju se pretpostavlja da je izgrađena u četvrtoj deceniji XIX veka. U selu se nalaze i 3 trgovinske radnje sa 3 zaposlena radnika, i 2 kafane sa 2 radnika. Jedna prodavnica je otvorena 1988, a druga 1990. godine. Prodavnica, koja je bila u vlasništvu kombinata „Pešter“, radila je od Drugog svetskog rata, do 1997. godine. Autobuska veza sa Sjenicom je uspostavljena 1969. godnne. Kladnica je imala telefon pre Drugog svetskog rata, još u vreme formiranja zemljoradničke zadruge. Domaćinstva su telefon dobila 2006. i 2008. godine. Voda je dovedena do škole i džamije 1960. godine.

Najvažnija zanimanja stanovništva su stočarstvo i ratarstvo. Od ukupnog broja dnevnih migranata 13 je radnika i 130 učenika osnovne škole (učenici dolaze iz svih sela Mesne zajednice Kladnica u školu u Kladnici).

 

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja:  BAZA

 

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »