Žitniće kod Sjenice

 
Žitniće je naselje u Sandžaku u općini Sjenica.

Geografija:

Ovo selo povezano je sa Sjenicom makadamskim putem i od nje je udaljeno 31 km. Nalazi se jugoistočno od Sjenice, i smešteno je na Gornjem Pešteru. Po svom geografskom položaju svrstava se u dolinska naselja, a po tipu spada u razbijena naselja. Selo se nalazi u visinskom pojasu 1.120-1.140 m. Locirano je na dolinskim stranama Žitnićke reke, pritoke Brnjičke reke i malim okolnim dolinama, pa podseća na naselja kružnog oblika. Borivoje Ž. Milojević 1921. godine za lokaciju sela je napisao: „Kuće stalna naselja – leže na obema stranama dolina i bezmalo zatvaraju izdužen krug; iznad njih, na istim stranama dolinskim su stanovi – privremena naselja – koja čine veći izduženi krug. U ovom slučaju postoje dva koncengrična kruga od naselja, i to krug stalnih leži u krugu privremenih.“ [Milojević, 1921, 84]. Okruženo je brdima koja ga zaklanjaju od vetrova: Velika glavica, Blato, Bela brda, Vučija jama, Veliko i Malo Plandište i Kurilovo. Između pomenutih brda su doline: Kamenice kod Vučije jame i Glavička dolina do Boronjskih stanova. U selu se izdvaja i nekoliko mahala koja nose imena po bratstvima: Gornja mahala, Muratovića, Šehovska, Bronjska, Bogućanska i Bilalovska mahala. Površina seoskog atara i Katastarske opštine Žitniće iznosi 1.694 ha. U selu je 2002. godine živelo 536 stanovnika.

Sredinom sela protiče Žitnićka reka koja se leti, tokom sušnih perioda, znatno smanji. U selu se nalaze i izvori: Kadinjača u Bronjskoj mahali, Šemov izvor ispod Borića i Bilalovski izvor u Gornjoj mahali. Od izvora „Vrelo“ nastaje Draževski potok koji se uliva u Žitnićku reku kod Beljine pećine.

„Stanovi“, koje koristi stanovništvo ovog sela u letnjoj polovini godine, su koncentrično locirani po okolnim brdima. U Krivoj njivi su Bronjski stanovi, u Šabanovom kršu, Abazovom kršu, Novom selu i Plani, dok se stanovi Muratovića nalaze na Tetrebinjcu. U selu su nekad bile i brojne vodenice, od kojih u prvoj deceniji XXI veka, ne radi ni jedna.

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi, imenima podrucija, cesmi, potoka, livada, brda i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

Historija:

Arheološka istraživanja ukazuju da selo ima korene još u kasnom srednjem veku, tj. da je postojalo i u doba Nemanjića. Na platou iznad Žitnićke reke nalazi se nekropola „Latinsko groblje“, na kojoj se nalazi nekoliko nadgrobnih spomenika u obliku krsta. Na brdu, koje se nalazi u sredini sela, na kome je locirana i škola, na njegovoj zapadnoj strani, utvrđeni su ostaci crkve sa nekropolom. Južno i zapadno od crkve je nekropola. Zapadno od crkve takođe su vršena istraživanja i nađeni su tragovi keramike, čija se starost vezuje za VI vek. To ukazuje da je na ovom lokalitetu verovatno postojao i kasnoantički objekat, koji je u srednjem veku obnovljen [Premović-Aleksić, 1985, 48-49]. Pod imenom Žitnik, selo je upisano 1455. godine, imalo je 10 domaćinstava i vođeno je kao džemat kneza Vuka [Šabanović, 1964, 10]. Na kraju XVI veka u selu su bile 22 kuće [Premović-Aleksić, 1997, 50].

Pisanih dokumenata o postanku i nazivu sela nema. Meštani smatraju da je u srednjem veku atar sela bio dobro obrađen, da je davao velike količine žita i da su se u njemu nalazili plemićki magacini za smeštaj žita, pa mu otuda i ime.

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

U naselju Žitniće živi 366 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 31,4 godina (32,3 kod muškaraca i 30,6 kod žena). U naselju ima 106 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 5,06.

Ovo naselje je velikim delom naseljeno Bošnjacima (prema popisu iz 2002. godine), a u poslednja tri popisa, primećen je pad u broju stanovnika.

 

Demografija[1]
Godina Stanovnika
1948. 541
1953. 650
1961. 639
1971. 640
1981. 691
1991. 654 650
2002. 536 713

 

 

 Domaćinstva u selu Žitniće:

Bornje

Bogućani

Husovići

Muratovići

 

 

Kultura i prevreda

U selu se nalazi četvororazredna osnovna škola koja je počela sa radom 1946/47, i jedna prodavnica, a struju je dobilo 1965. i telefon 2006. godine. Selo ima veliki problem sa vodosnabdevanjem. Taj problem je posebno izražen u zaseoku Muratovići. Meštani su se vodom snabdevali sa „Česme“, koja se nalazi na sred sela, i do koje je voda bila dovedena, a danas ne radi. Do prvog izvora sa čistom vodom svakodnevno pređu 6,5 km ili vodu donose u posudama iz Sjenice. Vodosnabdevanje je individualno, sa lokalnih izvora. U selu se nalazi i mekgeb.

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja:  BAZA

 

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »