I-FGC22045 – Rod Novljana

(u gornjem lijevom uglu, klikom na ikonu pored naslova, može se izabrati više opcija za pretraživanje mape – CTRL+scroll za zumiranje)

Genetika:

Eupedia smatra da je FGC22045 na zapadni Balkan došla sa Gotima ili Gepidima. Tome u prilog ide činjenia da je FGC22045 nastala prije 2700 godina i da je za sada jedino pronađena na Balkanu. Tome u prilog ide i proračun i mapiranje instituta Mygration, gdje se putanja kretanja poklapa sa periodom ilirske kulture.

Međutim, TMRCA koji ukazuje na to da je predak svih do sada testiranih na BigY živio prije 800 godina, ukazuje da svi balkanski testirani, kako oni iz Sandžaka, Crne Gore, tako i oni iz Hercegovine i Dalmacije potiču od jednog pretka koji je živio oko 13. vijeka.

Ovaj TMRCA, koji može varirati do 300 godina bi se mogao objasniti historijskim kontektom, kada su nordijski Normani, sa prostora Normandije i Engleske izvršili invaziju na Siciliju, južnu Italiju, Bliski Istok, nakon čega su ušli u rat sa Vizantijom na prostoru današnje Crne Gore.

Vrlo je moguće da je jedan vojnik ostao da živi među Drobnjake, od kojeg se kasnije razmnožilo mnogo potomaka, od kojih je veliki broj prihvatio islam.

Pleme Normana Novljana

Ime

Ima mišljenja da su po Novom dobili naziv Novljani.

Geografija

Novljani su potisnuli starosjedilačko stanovništvo s ovih prostor a prema Tari i Morači i pritisnuli njihove predjele, koji su bili prostrani, a zahvatali su Banjane, dio Korjenića, Nikšićkih rudina, Nikšićkog polja, Drobnjak, dio Pive i Gornje Morače.

Manji dio ostane u Banjanima i zadrži za svoje katune dio Pive između rijeke Komarnice i Pive, a na sjeveru do planine Milogore i rijeke Sušice, kao i masiv Durmitora sa ograncima. Dio Novljana, koji su ostali u Banjanima, prozovu se Banjani po, kako predanje kazuje, nekom Banu.

Matična naselja Novljana danas

Historija

Normani, germanski narod (zvani i Vikinzi). U VIII. i IX. stoljeću formirali su države: Švedsku, Norvešku i Dansku.

rajem VIII. stoljeća napadaju Irsku i Englesku, nakon smrti Karla I. Velikoga ozbiljnije napadaju (819.) i ugrožavaju Franačku, između 845. i 886. napadaju i Pariz. Godine 944. dobili od Karla III. Glupoga u feud područje oko ušća Seine s Rouenom (Normandija).

Pod normandijskim vojvodom Vilimom Osvajačem pobijedili engleskoga kralja Harolda II. kraj Hastingsa (1066.) i osvojili Englesku.

Peter Bartl u knjizi “Albanci” kaže:

Normani su pod Robertom Gviskardom od sredine 11. vijeka pod svoju vlast pripojili cijelu južnu Italiju: osvajanjem Barija 1071. godine njima u ruke pada posljednje grčko uporište, a 1072. godine je osvajanjem Palerma završeno zauzimanje arabijske Sicilije. Kada je 1074. godine longobardska kneževina Salerno postala normanska za Gviskarda i njegove ljude to je značilo kraj širenja u Italiji. Zato se oni sada okreću na Istok, gdje im je cilj bio ništa manje nego osvajanje Vizantije. Vizantija je tada bila u slabljenju, a gotovo cijela Mala Azija je već bila pod turskom (seldžučkom) vlašću.

Normani su kao gusari se pojavili u Sredozemnom moru. Prvo su napali islamski emirat Andaluzio (danas Španije). Nakon čega su stigli do Sicilije. Islamski emirat Sicilija, nakon 200 godina muslimanske vladavine je preživljavao građanski rat, gdje su četiri brata se borila za prevlast. Jedan od braće je pozvao u pomoć normanske gusare, koji su uspijeli da zauzmu sve gradove Sicilije i zbace svu četvoricu braće sa vlast i ponovo vrate Siciliju u krćanske ruke.

Kao baza za kretanje na Vizantiju trebalo je da posluži Albanija. Marta 1081. godine Robert Gviskard šalje svoga sina Beomunda u Albaniju. NJegov zadatak bio je da osvoji obalski pojas oko Valone, što mu je i uspijelo. U maju kreće i sam Gviskard. Brodove za ekspediciju stavili su mu na raspolaganje Dubrovnik i ostali dalmatinski obalski gradovi. Normani osvajaju Krf i okreću se zatim protiv Drača koji je trebalo da bude polazna tačka za osvajanje Vizantije. Opsadu grada sa mora i kopna počeli su 17. juna 1081. godine. Novi vizantijski car Aleksije I Komnin je htio da Drač, koji su branili njegovi saveznici Mlečani, oslobodi sa kopna, ali je doživio katastrofalan poraz. Drač osvajaju Normani januara 1082, međutim Venecijanci ga ponovo preuzimaju već godinu dana kasnije.
Robert Gviskard se već 1082. godine vraća u Italiju gdje su Vizantinci inscenirali ustanak protiv njega. Tek 1084. godine on ponovo preuzima borbu u Albaniji, ali 17. jula 1085. umire za vrijeme epidemije. Normanske trupe se nakon toga užurbano vraćaju u Italiju. Tako je propao prvi pokušaj u postantičkom vremenu da se iz Italije zauzme Albanija. Ni Gviskardov sin nije imao uspjeha: on je dvije godine (1107-1108) bezuspešno opsijedao Drač, ne osvojivši ga.

Robert Gviskar je sanjao da zauzme dio Vizantije. On se iskrcava 1081. u Valoni na području dračkog temata sa 16.000 ljudi. Kod Drača je 18. oktobra 1081. car Aleksije I Komnin pretrpio težak poraz od Normana. Robert Gviskard je do februara 1082. zauzeo Krf i Drač.

Prvo zauzimanje gradova na Bliskom istoku u krstaškim pohodima su odigrali Normani sa Sicilije.

Normani (isječak)

Novljani Bošnjaci

Dolaskom Osmanlija, veliki procenat Novljana prihvata islam, kako oni u Sandžaku, tako i oni u BiH. Tako islamizirani Novljani postaju integralni dio bošnjačkog naroda.

Novljani Bošnjaci se odvajaju kao posebna grana u Kolašinu . S obzirom da su Kolašinci se duhovno i nacionalno vezali za Hercegovinu, identitet im je bio jednak kao i kod većine Bošnjaka Hercegovine.

ČARAPIĆI u Gornjoj Dobrinji su porijeklom iz drobnjačkog sela Miloševića. U Dobrinji su kupili imanje od muslimanske porodice Malopara, zbog čega imaju nadimak Maloparci.

VLAHOVLJACI u pljevaljskom kraju su porijeklom od Zlatnopojasovića iz Drobnjaka. Oni su muslimani. U islam su prešli oko 1700. godine.

U selu Nikojevici kod Uzica postoji velika familija Ponjavica ( ima ih i kod Gornjeg Milanovca ) . Poticu iz Drobnjaka selo Tusine , slave Durdevdan . A ovde se nigde ne pominju kao Ponjavici ? Muslimani Ponjavici negde oko Tuzle potiču od istog bratstva .

Prapostojbina Normana Drobnjaka danas

Travnik?

Normandija u Francuskoj?

Izvori: Poreklo, Hrvatski obiteljski leksikon (LZMK) – Normani, Stojan Karadžić, Vuk Šibalić: Drobnjak i porodice u Drobnjaku i njihovo porijeklo, Narodna enciklopedija, Svetozar Tomić

3 Comments

  1. Amel kaže:

    Poštovani, zašto ste izostavili pleme Kajević koje takođe potiču od iste loze…?

  2. Drobnjak kaže:

    Ima i Albanaca I1-FGC22045, kao i Vlaha iliti Aromuna kod Valone u Albaniji. I taj Italijan. TMRCA im se procjenjuje prije 800 godina. Zbog toga se ta grana poistovjećuje sa Normanima koji su osvajanjem Barija 1071. godine i Palerma 1072. godine preuzeli vlast na području Sicilije, Kalabrije i Apulije. Kasnije, pod Robertom Gviskardom od Hautevilla (po direktnoj pateralnoj liniji potomak Danca ili Norvežanina Hiallta) 1081 i 1107.-1108. godine opsjedaju grad Drač i vode osvajačke pohode na Valonu i Krf, tada u sastavu Bizantskog carstva.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »