I-PH908-FT14506* srednjobosanski

(u gornjem lijevom uglu, klikom na ikonu pored naslova, može se izabrati više opcija za pretraživanje mape – CTRL+scroll za zumiranje)

Porijeklo i nastanak

Balkan

https://phylogeographer.com

Prema jednoj od projekcija koja se bazira na osnovu testiranih na Yfull bazi, I-FT14506 je nastala na prostoru Bosne u 5. vijeku.

https://phylogeographer.com – PH908 podgrane

I-FT14506 je podgrana od I-PH908 koja je prema istoj projekciji nastala na sjeverno od Balkana. Potomci I-FT14506 su se raširili po Balkanu, dok je jedna migrirala na sjever.

https://phylogeographer.com

Prema istoj projekciji, preci I-FT14506 su ušli u Rimsko carstvu u 3. vijeku, što odgovara periodu prodora Sarmatinaca na Balkan.

Sjeverno od Dunava

http://scaledinnovation.com
http://scaledinnovation.com

I-FT14506 je prema drugoj projekciji koja se temelji na rezultatima FTDNA nastala sjeverno od Dunava na prsotoru današnje Rumunije, odakle se raširila po Balkanu.

Širenje

Poznato je da I-FT14506 ima pomke koji su se raširili na do sada ove otkrivene grane:

  • I-FT14506* bošnjačka srednjobosanska
  • I-BY191770 – poljsko-ruska
  • I-Y52621 – srpsko-moldovska
  • I-Y56203 – Rod Nikšića

http://scaledinnovation.com

Ako pogledamo gdje gdje se sve nalaze srodnici ovog genetskog roda, vidimo da ih je najviše u slavenskim zemljama i zemljama gdje su se Slaveni migrirali.

Migracija na Balkan

Shodno projekcijama koje su nam dostune, preci ovog genetskog roda su mogli doseliti se na Balkan u nekoj od brojnih migracija sa prsotora Rumunije.

  • Projekcija na osnovu statistike YFULL-a govori u prilog perioda migracija Sarmatinaca
  • Projekcija na osnovu FTDNA govori u prilog gotskih migracija
  • Statistika raspostranjenosti i srodnosti sa današnjim narodima ide u prilog slavenskim migracijama

U prilog prvim dvijena tezama ide i činjenica da je jedan od bratskih rodova i rod Plemena Nikšić, koje ima brojne karakteristike romanskog-starovlaškog porijekla, karakteristično za romanizovana plemena u predslavenskim migracijama.

Međutim, jedna od bratskih grana je rusko-poljska, sa zajedničkim pretkom u 8. vijeku (TRMCA 1350) što opet ide u prilog slavenskim migracijama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *


Maksimalna veličina datoteke: 2 MB.
Možete učitati: fotografiju, audio, video, dokument.
Veze na YouTube, Facebook, Twitter u tekst komentara automatski će biti ugrađeni.

 
REKLAME
Test
Test
Translate »