Porijeklo porodice Ahmić iz Ahmića kod Viteza

Haplogrupa (prije 2000 p.n.e)

Stari vijek (2000 p.n.e. – 600 n.e.)

Srednji vijek (nakon 650 n.e.)

https://bosnjackidnk.com/poruci-full-dnk-test/

Genetska rodbina:

Porodica Ahmić je testirana na Yseq institutu u Berlinu sa rezultatom I2a-FT14506*.

I2a-M423 Panel
S17250 A+
PH908 T+
FT14506 T+
Y56203 G-
BY135769 A-
BY189748 C-
BY191770 A-
A13912 A-
Y52621 C-

Ahmići nemaju identificirane bliske srodnike u bošnjačkoj ili balkanskim bazama.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Uskoro


Literatura:


Poznati:

Ahmo ? – osnivač plemena Ahmić

(pošaljite nam još poznatih ličnosti iz ove porodice koje znate)


Dom

Ahmići

Najstariji dom

Bosna?

Zaključak:

Testirani Ahmić je staroevrospkog dinarskog porijekla, od rijetkog roda koji je dominantan uglavnom na Balkanu. Do sada mu nisu pronađeni genetski srodnici sve do pretka koji je živio u 5. vijeku. Dalji srodnici se nalaze na Balkanu u Bosni, u Moldovi i na Baltiku.

Preporuka za dalja istraživanja:

  • Testirati na Full testu i saznati više o genetskim srodnicima i migracijama predaka u prošlosti

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »