Međugor kod Sjenice

Međugor je naselje u Sandžaku u općini Sjenica.

 

Geografija:

Međugor je seosko naselje razbijenog tipa na Gornjem Pešteru. Smešteno je u visinskom pojasu 1.150-1.180 m na južnim padinama Velikog vrha (1.329 m) i Vranjevice (1.271 m). Udaljeno je 38 km jugoistočno od Sjenice. Selo objedinjuje više mahala – zaselaka: Duljevska, Škrijeljska, Dupljačka i Veskovska mahala. Seoski atar, površine 818 ha, pripada Katastarskoj opštini Raškoviće. Prema popisu 2002. godine Međugor je imao 176 stanovnika.

U ataru sela nema značajnijih izvora, potoka i reka, ali ima jedna lokva. Stanovnici Međugora tvrde da povremeno, uglavnom pred ratove ili prirodne katastrofe, ispod sela izvire voda u vidu vrela, od čije vode nastaje veštačka reka. Ova pojava traje 3-6 meseci. Velike površine zauzimaju prirodne i veštačke livade i pašnjaci. Atar sela je smešten na kraškom terenu, gde se javljaju i površinski i podzemni kraški oblici, od kojih je najpoznatija pećina Bezdan ispod mesta Homar na planini Velika Ninaja. Stanovnici sela tvrde da nikad nije pronađen kraj pećine. Selo je locirano u većoj kraškoj uvali koja se nalazi između dve kose (Veliki vrh i Vranjevica) pokrivene šumom (gorom). Otuda i ime sela jer naziv potiče od osnovnog geografskog obeležja prostora, na kome je selo podignuto (u uvali između dve gore, kose ili venca obrasla šumom). Ovo je jedino selo ovog naziva u Srbiji.

 

Ako imate informacija o reljefu, šumama, rijekama, klimi i drugim geografskim elementima sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

Historija:

Selo je pod ovim imenom upisano 1571. godine. Meštani smatraju da je nastalo na mestu gde ima i tragova starije naseljenosti. U narodu su poznata kao „grčka groblja“. Selo je nastalo polovinom XVIII veka doseljavanjem Dulja, Škrelja i Veska iz Đerekara, Plava i Gusinja i sredinom XX veka iz sela Korita (Dupljaci). Potomci ovih doseljenika su Duljevići, Škrijelji i Veskovići.

Ako imate informacija o historiji sela, pošaljite nam ispod u komentaru.

Toponimi:

 

Ako imate informacija o imenima cesmi, brda, dolina, livadama, šuma, potoka itd. pošaljite nam ispod u komentaru.

Stanovništvo:

 

U naselju Međugor živi 113 punoletnih stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 28,7 godina (28,1 kod muškaraca i 29,3 kod žena). U naselju ima 28 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 6,29.

Ovo naselje je velikim delom naseljeno Bošnjacima (prema popisu iz 2002. godine).

Demografija[1]
Godina Stanovnika
1948. 172
1953. 160
1961. 161
1971. 149
1981. 167
1991. 162 162
2002. 176 203

Etnički sastav prema popisu iz 2002.[2]
Bošnjaci 174 98,86 %
nepoznato 1 0,56 %

 

Prezimena u Međugoru:

Dulejvići

Veskovići

Škrijelji

Ibrovići

Kultura i prevreda

Najvažnije zanimanje stanovništva je stočarstvo. U selu ne postoji škola. Selo je struju dobilo 1981, a makadamski put 1991. godine. Voda je u selo dovedena 1984. godine, kada su kaptirani izvori sa Zaljevače (prostor između Žabrena i Buča, teritorija opštine Novi Pazar).

lu je 1981. bilo 90 stanovnika preko 15 godina starosti, 1991. godine 116 i 2002. godine 121 stanovnik. U periodu od 1981. do 2002. godine smanjio se broj stanovnika bez školske spreme 19%, sa 4 razreda osnovne škole 39%, a povećao sa osnovnom školom 354%. Prema podacima iz 1981. evidentirano je jedno lice sa srednjom školom, a 2002. godine je bilo 5 lica iz ove kategorije, kada su evidentirana i 2 lica sa završenim fakultetom. Podaci pokazuju da su 1991. evidentirana 24 nepismena stanovnika (20,68%), dok ih je 2002. godine bilo 19 (15,70%).

Međugor spada u najsiromašnija sela Sjeničkog kraja jer je atar sela kamenit i ima samo 10% obradivog zemljišta, tako da su i uslovi za razvoj stočarstva nepovoljni. Domaćinstva u Međugoru su i 1991. (89,47%) i 2002. godine (89,28%) prihode ostvarivala iz poljoprivrede. I ovde je stočni fond za dve decenije drastično smanjen, tako je 1981. selo imalo 1.334 ovce, a 2002. godine 417 ovaca.

Dobar pokazatelj ekonomskog stanje sela je i to što je 2002. godine 64,20% stanovništva bilo aktivno.

Ako imate informacija o broju privredi naselja ili kulturnim dobrima, pošaljite nam ispod u komentaru.

 

 

Putem pretrage možete provjeriti ko se sve testirao iz ovog naselja:  BAZA

 

Izvori: Wikipedia, Poreklo, Bošnjacki DNK projekat

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »