Porijeklo porodice Duljević iz Međugora kod Sjenice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Svi Kuči su  genetski rođaci Duljevićima. Duljevići su pozitivni na kučanski Z16661+

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Duljevići potiču od starog Dulja. Rod su sa Ibrovićima i Kurtovićima iz Đerekara.


Literatura:

Ejup Mušović:

Duljevići su potomci Omer Dulje koji se istakao 1809. u borbi protiv Karađorđa, a porijeklom su Klimente. 


Poznati:

Omer Dulja? – osnivači plemena  Duljević

Hako Duljević – jedan od najpoznatijih biznismena u Sarajevu

Javite nam ko su poznati Duljevići u historiji


Dom

Međugor kod Sjenice

Stariji dom

Đerekare kod Tutina

Najstariji dom

Kučka oblast

Zaključak:

Ovaj DNK rezultat nam kazuje da su Duljevići porijeklom od Kuča i da predanje Ejupa Mušovića nije tačno. Đerekarci su među najstarijim doseljenim Kučima na Pešteru – druga polovina 17. vijeka.

Dalje preporuke:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test

Reference:

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »