N – sjeveroazijska

Haplogrupa N proistekla je iz starije grupe NO, a dalje od haplogrupe K od koje potiče i u Evropi mnogo zastupljenija haplogrupa R. Porijeklo ove haplogrupe je nesumnjivo na Dalekom Istoku, vjerovatno u sjeverozapadnoj Kini i Mongoliji. U Evropi je vezana prije svega za ugrofinske i uralske narode: Fince, Estonce, Samojede i druge, učestvovala je značajno u etnogenezi baltičkih naroda: Litvanaca i Letonaca, ali i Rusa.

Haplogrupa N nastala je prije nekih 20.000 godina, kako neki smatraju na krajnjem jugoistoku Azije, da bi se nakon posljednjeg velikog otopljavanja pokrenula iz Kine i preko Mongolije i južnog Sibira dospjela i do današnje Evrope. U Kini je ostala filogenetski joj najbliža haplogrupa O koju danas posjeduje većina Han Kineza i naroda Dalekog Istoka. Danas haplogrupa Nobuhvata uglavnom sjever Evrope i Azije.

N HAPLOGRUPA KROZ HISTORIJU:

Istraživači pretpostavljaju da je N haplogrupa došla na sjever Evrope iz dubine Azije.

STATISTIKA:

Ova haplogrupa je najzastupljenija kod uralskih naroda. Stari preci ove haplogrupe su nosioci uralske skupine jezika u koji spada i finski.

Dio je asimiliran u slavenske, a dio u turkijske narode.

Najtipičniji predstavnici ove haplogrupe su narodi Jakuti iz Sibira i Udmurti iz Ukraine.

PODGRUPE:

N1a P189.2

Smatra se evropskim ogrankom haplogrupe N, jer je za sada nađena samo u Evropi.

N1b L732

Slično prethodnoj, N1a podgrupi, i ovo je rijetka podgrupa haplogrupe N, zasada nađena u belorusko-poljskom prostoru kod nekoliko pojedinaca. Postoji još uvijek nepotvrđena veza sa jednim korejskim uzorkom.

N1c1a M178

Ovo je uglavnom evropska varijanta haplogrupe N1c1, zastupljena najviše kod Finaca, Estonaca i ostalih ugrofinskih naroda Rusije, ali i kod Litvanaca, Letonaca i kod Rusa. Smatra se da je ova glavna podgrupa podjeljena na dvije grane, od kojih je svaka nastala negdje u južnom Sibiru, a zatim se nezavisno kretala ka Evropi.

U prvoj su grupi koju definiše SNP CTS 2929 i L550 uglavnom baltički i skandinavski narodi.

N1c1 M46 Tat

Ovo je najzastupljenija podgrupa haplogrupe N. Prostire se na širokim prostranstvima Sibira i sjeverne Evrope. U svojoj osnovnoj formi kao N1c1* najzastupljenija je kod Jakuta u ruskoj republici Sakha Jakutiji koji je imaju u procentu od preko 90%. Jakuti inače govore jednim dijalektom turskog jezika i smatra se da su se doselili iz oblasti Bajkalskog jezera na sjever, u današnju Jakutiju. N1c1* nalazi se još u malim frekvencijama u populacijama Koreje, Laosa i Kine.

N1c1a1a1a1 L1025

Tipična južnobaltička grupa, najprisutnija kod Litvanaca, Letonaca i dijelom Rusa i Belorusa. Ovoj grani pripada i poznati, plemićki, ruski rod Gediminida.

N1c1a1a1b L1022

Ovo je tipična finska grana.

N1c1a1a2b L1034

Tipična haplogrupa starih Ugara ili Mađara. Pored današnje Mađarske nalazimo je još na tlu Kazahstana, što se poklapa sa, u dijelu o haplogrupi G1, napomenutoj vezi Madjar plemena u Kazahstanu i starih Mađara u Evropi. Čini se da je jedan dio originalnih Mađara bio upravo sa prostora današnjeg Kazahstana.

N1c1a1a2a Z1925

Najprisutnija među Fincima, ali i među Šveđanima i Rusima. Najbrojnija varijanta haplogrupe N1c1a1.

N1c2b P43

Grana haplogrupe N koja se najčešće nalazi kod uralskih naroda, prije svega kod sjevernih Samojed naroda.

MIŠLJENJE KREACIONISTA

Nema više razilaženja među naučnicima da svi ljudi potiču od jednog praoca – A haplogrupe i svi su se složili da se on zove Adam. Također nema razilaženja da većina populacije također potiče od CR haplogrupe – drugog praoca ljudi, u kojem su neki teoretičari kreacije prepoznali Nuha, a.s./Noa, koji je prema svetim spisima imao tri sina: Ham, Šam i Jafet.

CR haplogrupa se dijeli na C – Jafetiti – najviše žute rase u Aziji, DE – Hamiti – najviše crne rase u Africi i F – Semiti – bijela rasa, 90% ostatka svijeta. Miješanjem rasa je nastalo puno drugih naroda različitih izgleda i boja kože. Postoje i drugačija kreacionistička tumačenja, međutim nauka najviše daje potporu ovom tumačenju. Postoje i raziliženja među religijama. Jevreji i hrišćani vjeruju da su na Nuhovoj, a.s/Noinoj lađi preživjeli samo njegovi potomci. Muslimani vjeruju da je bilo još preživjelih. DNK je utvrdio da danas postoje u Africi potomci A i B haplogrupe, što ide u prilog muslimanskoj teoriji.

Po ovoj teoriji N haplogrupa bi bila semitskog F porijekla.

Do sada nisu pronađeni DNK ostaci grupa starijih od C, E i F, što odgovara teorije o postpotopnoj generaciji koja potiče od tri pomenuta sina.

BOŠNJACI I N HAPLOGRUPA

Ova haplogrupa je zastupljena među Bošnjacima u jako malom procentu, a uzorci se mogu naći u BAZI.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

 
REKLAME
Test
Test
Translate »