R1b – indoevropska/zapadna

Haplogrupa R1b proistekla je iz haplogrupe R. Karakteristična je za evroazijski prostor, od Evrope preko Bliskog Istoka i Srednje Azije, do Indijskog potkontinenta i Sibira. Danas se, kao i u prošlosti, može povezati sa Indoevropskim narodima, prije svega sa govornicima indoevropskih jezika.

R1b je najčešća haplogrupa u zapadnoj Europi, koji doseže i od 80% populacije. Također je uobičajeno u Anatoliji i oko Kavkaza, u dijelovima Rusije i Srednje i Južne Azije.

Haplogroup R nastala je u Sjevernoj Aziji, prema vjerovanju naučnika prije 24 000 godine. Jedna grana R1b se izdvojila i migrirala duboko u Afriku.  Većina R1b populacije potiče iz azijskih stepa, gdje su prisutni najmanje od prije 7000 godina.

R1b HAPLOGRUPA KROZ HISTORIJU:

Predak R haplogrupe – K je pronađen na teritoriji današnje centralne Rusije, dok je dalji predak IJK pronađen isključivo u Evropi.

U periodu do prije 8000 godina p.n.e. su u Evropi dominirale grane R1b koje su kasnije izumrle. Vinčanska kultura je zajedno sa I2a2 nosila i ove gene.

U periodu do prije 5500 godina Indoevropska R1b je gravitirala isključivo na teritoriji današnje Rusije.

U periodu do prije 4000 godina se odvila indoevropska invazija, kada je R1b bukvalno okupirala veći dio Evrope.

R1b je u potpunosti zadominirala zapadom Evrope, dok je staroevropski I2a1 preživio u izolovanim sredinama.

Danas je R1b karakteristična prije svega za zapadnu Evropu.

STATISTIKA:

Najtipičniji predstavnici R1b haplogrupe su Velžani.

Za R1b je vezan indoevropski jezik, koji se kasnije kod R1b naroda odvojio na keltski, romanski i germanski.

Velžani u tradicionalnoj nošnji

Baškiri u tradicionalnoj nošnji

PODGRUPE:

R1b-L21

Keltska podgrupa karakteristična za Vels, Irsku, Škotsku i sjeverozapad Francuske.

R1b-U106

Ibero-galska podrgupa karakteristična za Španiju i južnu Francusku.

R1b S28

Italo-keltska grana karakteristična za Italiju, Švicarsku i u manjim procentima u Njemačkoj, Francuskoj i iberijskom poluostrvu.

R1b S21

Germanska grana karakteristična za Njemačku, zemlje Beneluxa, skandinavske zemlje i Britaniju.

R1b Z2103

Balkansko-azijska grana karakteristična za Anadoliju, Bliski istok, Baškiristan u Rusiji i staro stanovništvo Balkana.

R1b V88

Ova grana je zastupljena na Bliskom istoku odakle se odselila duboko u Afriku. U visokim procentima se danas nalazi u Nigeriji i Kamerunu.

POZNATE LIČNOSTI:

Abraham Linkon – 16. predsjednik SAD-a, pripada R-U152 Italo-keltskoj grani

Če Gevara – najpoznatiji revolucionar; pripada R-L21 keltskoj grani

MIŠLJENJE KREACIONISTA

Nema više razilaženja među naučnicima da svi ljudi potiču od jednog praoca – A haplogrupe i svi su se složili da se on zove Adam. Također nema razilaženja da većina populacije također potiče od CR haplogrupe – drugog praoca ljudi, u kojem su neki teoretičari kreacije prepoznali Nuha, a.s./Noa, koji je prema svetim spisima imao tri sina: Ham, Šam i Jafet.

CR haplogrupa se dijeli na C – Jafetiti – najviše žute rase u Aziji, DE – Hamiti – najviše crne rase u Africi i F – Semiti – bijela rasa, 90% ostatka svijeta. Miješanjem rasa je nastalo puno drugih naroda različitih izgleda i boja kože. Postoje i drugačija kreacionistička tumačenja, međutim nauka najviše daje potporu ovom tumačenju. Postoje i raziliženja među religijama. Jevreji i hrišćani vjeruju da su na Nuhovoj, a.s/Noinoj lađi preživjeli samo njegovi potomci. Muslimani vjeruju da je bilo još preživjelih. DNK je utvrdio da danas postoje u Africi potomci A i B haplogrupe, što ide u prilog muslimanskoj teoriji.

Po ovoj teoriji R haplogrupa bi bila semitskog F porijekla.

Do sada nisu pronađeni DNK ostaci grupa starijih od C, E i F, što odgovara teorije o postpotopnoj generaciji koja potiče od tri pomenuta sina.

BOŠNJACI I R1b HAPLOGRUPA

Ova haplogrupa je zastupljena među Bošnjacima u iznosu do 10%, naročito je zastupljena u Sandžaku, a uzorci se mogu naći u BAZI.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »