Porijeklo Kučevića iz Žabrena kod Sjenice

Haplogrupa (prije 2000. p.n.e)

Stari vijek (2000. p.n.e. – 650. n.e.)

Srednji vijek (nakon 650. n.e.)

Porodično porijeklo (nakon 1700. n.e)

Genetska rodbina:

Svi Kuči su bliski genetski rođaci Kučevićima, a najbliži su Halilovići iz Đerekara/Tutin.

Sve nove genetske rođake ćemo dodati bošnjačkoj DNK BAZI.


Porodično predanje:

Kučevići su porijeklom iz plemena Kuči iz Meduna. Kučevići su bili štićenici oca Karađorđa Petrovića – Petra, po kojem danas nosi ime selo Petrovo Polje kod Žabren. 

Arnauti (misli se na pešterske Klimente) su opljačkale Petrovu kuću, nakon čega je on potražio zaštitu kod Mustafe Kuča. On ga je zaštitio i kasnije otpratio za šumadiju. I danas je sačuvan krevet na kojem je spavao i tanjir iz kojeg je jeo. 

I danas su kumskim odnosima sa prestolonasljednicima Karađorđevića.


Literatura:

Karađorđevi roditelji Petar i Marica živjeli su u Petrovom Polju kod Žabrena i bili su kumovi i pobratimi sa komšijom Mustafom Kučevićem koji je godinu dana skrivao Petra nakon što je nehotično ubio jednog čoveka sa ovog dijela Peštera. Bojeći se krvne osvete, Petar i Marica morali su, uz Mustafinu pomoć, da beže sa Peštera u centralnu Srbiju. Nakon tri mjeseca dobili su sina koji je kasnije postao vožd Karađorđe. Radosnu vest Mustafi su na konju donijele muštulukdžije koje su za muštuluk bogato nagraćene.

Ejup Mušović:

Kučevići u Žabrenu su rod sa Hamzagićima iz Tutina i Đerlecima (iz Drage?).

Mesrur Šačić:

U Rožaje se naselio Ilirija, koji je uzeo ime Alija. Od sina Gavra su Ganići. Sa osobom je doveo dva brata, Husa i Rama. Husovići u Koljenu su od Husa. Ramovići u Lučici su od Rama. Ramov sin Mustafa se doselio u Žabren, od kojeg potiču Kučevići. Njihov rođak Hamza se naselio u Tutinu, od njega su Hamzagići. 

Porodično predanje Ademovića iz Mitrove:

1699. iz Meduna se u Kuli kod Rožaja naselio Alija Kuč, sa još dva brata. Oni su se dali u bjezaniju zbog toga sto su pali u krv sa Vasojevićima.
Nedugo zatim nakon što su se nastanili u Kuli, bivaju napadnuti od tada poznatih razbojnika Klimenti.
Alija se sa svojom braćom uspjeva odbraniti i ubije nekoliko razbojnika! Plašeci se osvete, on se sa svojom braćom ponovo dade u bekstvo i uz saglasnost kajmakama nastani se u Trgovište (Rožaje).

Alija je imao četiri sina:

Ganiju – od njega nastaju Ganići,

Bećira – od njega nastaju Bećiragići,

Fetaha – od njega nastaju Fetahovići,

i Kamba – od njega nastaju plemena po imenu sinova:

Hamzagići, Kardovići, Hadžici i Čolakovići.

Đerekarski Kuči su isti rod sa Ademovićima iz Mitrove.

Legenda o Iliji-Aliji Kuču (kod Hamzagića):

Poznati:

Ilija-Alija Kuč? (18. vijek) – velika je vjerovatnoća da Kučevići vode porijeklo od njega

Mustafa Kuč – štićenik oca Karađorđa Petrovića

Halil Kuč – kum Aleksandra Karađorđevića

Javite nam ko su poznati Kučević u historiji


Dom 

Žabren kod Sjenice

Stariji dom

Rožaje (naselje)

Najstariji dom

Kučka oblast

Zaključak:

Ovaj DNK rezultat potvrđuje predanje da su Kučevići porijeklom Kuči iz Meduna.  1658. su muslimani protjerani iz Meduna. Kučevićima su genetski najbliži Halilovići. Postoji jako puno različitih predanja o porijeklu sandžačkih Kuča od Alije Kuča. Jedini način da saznamo precizno istinistost predanja je da se uradi detaljna analiza svakog bratstva Kuča na američkom institutu FTDNA.

Dalje preporuke:

  • Za dodatne informacije o porijeklu potrebno je uraditi Full test

Reference:

3 Comments

  1. Muharem Ademovic kaže:

    Mustafa Kuč-Sin Rama Luke, Ilijinog-Alijinog Brata koji se iz Meduna naselijo u Lučice!
    Mustafa Kuč se kasnije naselijo na agaluknu Žabrenu.

  2. kenan ćurt kaže:

    selam aleikum, a moja pranana (rahmetli) bila je hamzagić. 1 od svakih 8 stanovnika u hozićima kod bosanski novi je hamzagić, zanima me jesu li ovi Hamzagići povezani sa onima u sandžak tutinu i postoje li zabilježene migracije isti. moj pradid se zvao muharem hamzagić, ako to vama pomaže.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

 
Translate »